Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter ITUs radiokonferanse i Genève er åpnet
Sist oppdatert

ITUs radiokonferanse i Genève er åpnet

Samordning av bruken av frekvenser, kognitiv radio og prosedyrer i radioreglementet er noen av temaene når den internasjonale telekomunionens (ITU) radiokonferanse (WRC-12) i Genève åpnet 23. januar. Konferansen varer i fire uker, og Post- og teletilsynet (PT) har spilt en aktiv rolle i forberedelsene.

De nasjonale forberedelsene har foregått i den såkalte NORWRC-gruppen. Gruppen har vært ledet av PT med deltakere fra den norske bransjen, og den har sluttet seg til de felleseuropeiske forslagene som er utarbeidet av CEPT. Norge har sendt sin formelle støtte til disse forslagene til ITU.

Radioreglementet

Konferansens oppgave er å revidere radioreglementet. Det er ca 30 agendapunkter for konferansen som spenner over et bredt spekter av saker innenfor radiokommunikasjon. Noen av sakene som er viktige for PT kommenterer vi her.

Satellittkringkasting

Til nå har det bare vært foreløpige prosedyrer for bruk av satellittkringkastingsbåndet 21,4-22 GHz. Prosedyrene skal nå gjøres permanente og tas inn i ITUs radioreglement på samme måte som andre satellittkringkastingsbånd.

Kognitiv radio

Det har vært diskutert om det skal tas inn bestemmelser for kognitive radioer og programmerbare radioer (software defined radio) i ITUs radioreglement.

I Europa har man kommet fram til at dette arbeidet hører bedre hjemme inn under det fortløpende studiearbeidet i ITU-R. Studiegruppene vil dermed kunne utarbeide rapporter og anbefalinger innenfor dette området.

Fra kringkasting og radiolinjer til mobile systemer og bredbånd
Frekvensbåndet 790-862 MHz har tidligere vært brukt til kringkasting, men er nå planlagt brukt til mobile systemer og mobilt bredbånd. Dette har vært en vanskelig sak for Europa, siden det har vært forskjellig bruk av båndet i vest og i øst.

Det er håp om at disse problemene nå er løst ved at det er blitt inngått bilaterale avtaler mellom Russland og de europeiske landene som grenser til Russland, deriblant Norge. Man håper også at det blir enighet på radiokonferansen om betingelser for bruk av dette båndet.

WRC-15

Det er ventet at nye frekvensbånd til mobilt bredbånd og IMT-systemer vil stå sentralt på neste radiokonferanse. Agendaen for WRC-15 fastsettes på WRC-12.

Norges delegasjon til WRC-12

Den norske delegasjonen til WRC-12 ledes av PT. I tillegg til deltakere fra PT er også Samferdselsdepartementet og Telenor representert.