Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter IT- og Telestyrelsen i Danmark legges ned
Sist oppdatert

IT- og Telestyrelsen i Danmark legges ned

Den nye danske regjeringen har i forbindelse tiltredelsen besluttet å gjøre en rekke endringer i statsadministasjonen. En av disse medfører at Post- og teletilsynets (PT) søsterorganisasjon, IT- og Telestyrelsen, legges ned, og arbeidsoppgavene overføres til flere departement.

IT- og Telestyrelsen har de siste årene allerede vært tett integrert i Ministeriet for Videnskap, Teknologi og Udvikling.

- For oss i PT vil det ikke ha noen annen betydning, enn at vi vil møte og samarbeide med mange av de samme dyktige menneskene på samme måte som før. Forskjellen vil være at de ikke representerer det samme organet, men forskjellige departement eller underliggende etater, kommenterer PTs direktør Torstein Olsen.

Fortsatt tett og god kontakt

- Det er som er viktig for oss, er at vi klarer å opprettholde den tette og gode kontakten og samarbeidet som vi allerede har med de danske myndighetene. Og det har jeg god tro på at vi skal klare, sier Olsen.

Den vedtatte endringen medfører at IT- og Telestyrelsens forretningsområder overføres til følgende departement:

Områdeansvaret for tele- og internettregulering og administrasjon av frekvenser flyttes til Erhvervs- og Vækstministeriet
Områdeansvaret for saker vedrørende beskyttelse av kritisk it-infrastruktur, samt statens varslingstjeneste for internettrusler ”GovCert” flyttes til Forsvarsministeriet
Ansvarsområdet for it-politikk, herunder saker vedrørende digital kommunikasjon med befolkningen og virksomheter flyttes til Finansministeriet
Ansvarsområdet for en del oppgaver som omhandler it-modernisering og digitalisering overføres til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Fordeling av oppgaver

Departementssjef Uffe Toudal i Ministeriet for Videnskap, Teknologi og Udvikling og IT- og Telestyrelsens direktør Jørgen Abild Andersen vil følge opp overføringen av arbeidsoppgavene til de er fullført.

De ansatte som nå er berørt av endringene vil få oppfølging i tråd med de rettighetene de har som ansatte i den danske sentraladministrasjonen.