Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Invitasjon til Nettnøytralitetsforum
Sist oppdatert

Invitasjon til Nettnøytralitetsforum

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) inviterer til Nettnøytralitetsforum på Bjørvika Konferansesenter i Oslo torsdag 17. oktober kl. 11:00 - 15:00.

Nkoms Nettnøytralitetsforum er en nasjonal møteplass hvor internettilbydere, innholdstilbydere, bransjeorganisasjoner, forbrukermyndigheter, ekommyndigheten og andre møtes for å utveksle erfaringer og synspunkter om nettnøytralitet. Felleseuropeiske regler for nettnøytralitet ble i 2015 vedtatt som Forordning med EØS-relevans og inkorporert i norsk rett i 2016.

Årets forum arrangeres i forbindelse med BERECs kommende publisering av utkast til reviderte europeiske retningslinjer for nettnøytralitet. Kompatibilitet mellom retningslinjene og 5G er spesielt relevante tema for forumet.

- Programmet er under arbeid og vil inneholde presentasjon av utkast til europeiske reviderte retningslinjer for nettnøytralitet. Her inviteres også internettilbydere, innholdstilbydere og forbrukersiden til å komme med sine betraktninger til reviderte retningslinjer, sier seksjonsleder Camilla Broch Pedersen og seniorrådgiver Frode Sørensen i Nkom, som arbeider med programmet for årets Nettnøytralitetsforum.

Detaljert program blir publisert på nkom.no så snart det er klart.

Tid: Torsdag 17. oktober 2019 kl. 11:00 - 15:00.
Sted: Bjørvika Konferansesenter i Oslo

Påmelding

Forumet er gratis, men krever påmelding.

Påmeldingslink

Nettnøytralitet

Nettnøytralitet innebærer at du via internettilbyderen din kan nå hele Internett, og at trafikken skal behandles likt, dvs. uavhengig av avsender, mottaker, utstyr, applikasjon, tjeneste eller innhold.

Nettnøytralitet er i dag lovfestet i Norge, og det er Nkom som fører tilsyn med tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester for å sikre at nettnøytraliteten overholdes.

Om nettnøytralitet

 BEREC illustrasjon