Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Invitasjon til aktørmøte om revisjonen av det europeiske ekomregelverket
Sist oppdatert

Invitasjon til aktørmøte om revisjonen av det europeiske ekomregelverket

Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet inviterer ekombransjen til aktørmøte om den kommende revisjonen av ekompakken 5. november i Oslo.

Som en del av Digital Single Market strategien som Kommisjonen har lagt frem planlegger de komme med et forslag til oppdatert regelverk for elektronisk kommunikasjon i løpet av 2016.

Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ønsker ekombransjen velkommen til å bidra med innspill og synspunkter i denne anledning. Under møtet vil Nkom også informere om det pågående samarbeidet med de andre europeiske tilsynsmyndighetene i BEREC vedrørende denne revisjonen.

I forbindelse med revisjonen har Kommisjonen lagt ut en offentlig høring der alle interesserte kan gi innspill, se https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-evaluation-and-review-regulatory-framework-electronic-communications. For mer informasjon om høringen, se Samferdselsdepartementets nyhetsbrev om saken: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/to-eu-horinger-om-elektronisk-kommunikasjon/id2456482/

Aktørmøtet vil bli avholdt 5. november fra klokken 13.30 til 15.30 i Grubbegata 1, 1. etasje (hos Nærings- og fiskeridepartementet).

Påmelding sendes til Samferdselsdepartementet v/seniorrådgiver Karin Skyllingstad: Karin.Skyllingstad@sd.dep.no