Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Invitasjon til aktørmøte om Kommisjonens forslag til nytt ekomregelverk
Sist oppdatert

Invitasjon til aktørmøte om Kommisjonens forslag til nytt ekomregelverk

Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet inviterer ekombransjen til aktørmøte om Kommisjonens forslag til nytt ekomregelverk.

Ekommyndigheten har til hensikt å utarbeide en norsk posisjon på EU kommisjonens forslag til nytt rammeverk for elektronisk kommunikasjon, og inviterer aktører til å gi innspill til posisjonen. Innspill sendes innen  14. november til Samferdselsdepartementet; postmottak@sd.dep.no med kopi til Nkom; firmapost@nkom.no.

Kommisjonen publiserte forslag til nytt ekomregelverk 14. september. I denne forbindelse ønsker Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet å invitere bransjen til et aktørmøte for å informere og utveksle synspunkter til forslagene. Regelverksendringene er en del av Kommisjonens strategi for å skape ett digitalt marked i EU.

Regelverksforslaget og tilhørende dokumenter er publisert på Kommisjonens hjemmeside, se: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3009_en.htm.

Aktørmøtet vil bli avholdt på Hotel Continental i Oslo, mandag 31. oktober fra klokken 10.30 til 12.30.

Statssekretær Reynir Jóhannesson vil innlede møtet som vil avsluttes og oppsummeres av direktør Torstein Olsen. Programmet vil omfatte noen av hovedtemaene fra forslaget.

Møtet finner sted i etterkant av Nasjonal kommunikasjonsmyndighets fremleggelse av ekomstatistikken.

Påmelding sendes til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet v/seniorrådgiver Line de Lange Nilsen: line.delange.nilsen@nkom.no.

Presentasjoner fra aktørmøtet

  1. Innledning ved Samferdselsdepartementet (PDF, 117 kB)
  2. Utvidet anvendelsesområde v/Nkom (PDF, 128 kB)
  3. Endringer frekvensforvaltning v/Samferdselsdepartementet og Nkom (PDF, 80 kB)
  4. Telias synspunkter på forslaget om frekvens- og 5G-området (PDF, 590 kB)
  5. Høyhastighetsbredbånd v/Samferdselsdepartementet og Nkom (PDF, 96 kB)
  6. Innspill til nytt EU direktiv for bredbånd v/Lyse (PDF, 2,2 Mb)
  7. Telenors syn på flere av de nye forslagene (PDF, 265 kB)