Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Internett åpnet for nye toppdomener
Sist oppdatert

Internett åpnet for nye toppdomener

ICANN, organisasjonen som forvalter domenenavnssystemet på Internett, vedtok på et møte i Singapore 20. juni å åpne Internett for registrering av nye generiske toppdomener, såkalte gTLDer. Post- og teletilsynet (PT) representerer norske myndigheter under møtet.

Toppdomener er domenenavn på høyeste nivå slik som f.eks .com,.org og .net. Til nå har det eksistert totalt 21 generiske toppdomener på Internett. Beslutningen i ICANN betyr at det åpnes opp for å etablere nye gTLDer. Eksempler på nye gTLDer vil f.eks kunne være .film, .music og .statoil.

ICANNs begrunnelse for å øke antallet gTLDer er at det vil legge til rette for innovasjon og endre bruken av Internett ved at varemerker, organisasjoner og næringsinteresser kan registrerer egne toppdomener for lage nye og innovative profileringsmåter på Internett.

Reaksjonene fra Internettsamfunnet etter vedtakelse av guideboken har vært blandet. Mange stiller spørsmål ved behovet for denne utvidelsen og er tvilende til at nye toppdomener vil klare å etablere seg som alternativer til de allerede eksisterende toppdomener som.com,.org og .biz. Andre mener dette er en god og nødvendig måte å skape økt konkurranse på.

Vedtatt plan for implementering av nye toppdomener er som følger:

  • Åpning for søknader 12. januar 2012
  • Søknadsfrist 12. april 2012.

Mer informasjon finnes på ICANNs hjemmesider, www.icann.org.

PT viser også til rapport utgitt av Samferdselsdepartementet i 2010 om behovet for nye toppdomener av nasjonal betydning.