Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Ingen grunn til dårlig nattesøvn
Sist oppdatert

Ingen grunn til dårlig nattesøvn

Strålingen vi utsettes for fra mobilantenner og trådløse nettverk er så lav at den ikke utgjør noen helserisiko. Nå er det ettertrykkelig slått fast, og vi kan alle legge bekymringene fra oss.

Av Ole Harbitz (direktør i Statens strålevern) og Torstein Olsen (direktør i Post- og teletilsynet)

Helseminister Jonas Gahr Støre og samferdselsminister Marit Arnstad har nylig sendt brev til alle landets kommuner hvor de slår fast at mobilnett og andre trådløse tjenester ikke er farlige for befolkningen. Hvordan kan de påstå det, og hvordan kan de være så sikre?

Svaret kan hentes fra internasjonal forskning, årelang erfaring og hundrevis av målinger på arbeidsplasser, i barnehager og på skoler. Resultatene viser at stråling fra elektronisk kommunikasjon i våre omgivelser ikke gir helseskader.

Det er også konklusjonen i Folkehelseinstituttets store ekspertrapport på feltet.

Til tross for dette er det likevel noen som er engstelige. Vi ser stadig artikler i media som nører opp under ubegrunnet frykt for mobiltelefon og trådløse nettverk. Et ferskt eksempel på det finner vi i siste utgave av bladet Mamma, nr.5-2013, hvor det er en lang reportasje om el-overfølsomhet. 

Som fagmyndigheter må vi ta folks bekymring på alvor. De som opplever helseplager de tilskriver elektronisk kommunikasjon, må kunne henvende seg til helsevesenet Vi må dempe folks bekymring på dette feltet, men vi trenger ikke å dempe selve eksponeringen, siden den ikke utgjør noen helserisiko.

Mobiltelefoner stråler mindre der det er god dekning og mer der det er dårlig dekning. Det er en utbredt misforståelse at varme fra mobiltelefonen betyr at man blir utsatt for farlig stråling. Varmen vi kjenner på øret etter noen minutter, kommer fra batteriet - og skyldes ikke radiobølger fra telefonen.

Vi ser flere eksempler der kommuner drøfter forbud mot antenner på offentlige bygg, fordi de frykter stråling. Målinger viser imidlertid at eksponeringen fra antenner på tak og i master er svært lav og bør ikke gi grunn til bekymring.

Den danske kreftforeningen mener det er et feilspor å bekymre seg for stråling fra elektronisk kommunikasjon. Foreningen frykter at et slikt engasjement tar oppmerksomheten vekk fra de områdene man vet er forbundet med risiko; røyking, for mye sol og galt kosthold. Her er vi helt enige.

Gode elektroniske tjenester er kommet for å bli. Samfunnet må legge forholdene til rette for at vi kan utnytte den teknologiske utviklingen på en best mulig måte for alle. Det innebærer at vi må akseptere den lave strålingen som oppstår i våre omgivelser. Det bør ikke ta nattesøvnen fra noen.