Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Informasjon om videre prosess for tildeling av frekvensressurser som vanligvis blir brukt til radiolinjer
Sist oppdatert

Informasjon om videre prosess for tildeling av frekvensressurser som vanligvis blir brukt til radiolinjer

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) publiserte den 4. mars 2017 en utlysning av ledige frekvensressurser i flere frekvensbånd. Søknadsfristen gikk ut 5. mai 2017. Det foreligger overskuddsetterspørsel etter frekvensressursene i samtlige bånd, med unntak av frekvensbåndet lav 10 GHz. Arbeidet med den videre tildelingsprosessen er igangsatt.

Etter en gjennomgang av innkomne søknader har Nkom konstatert at det foreligger overskuddsetterspørsel etter frekvensressursene som er lyst ut i frekvensbåndene lav 6 GHz, høy 6 GHz, 8 GHz, høy 10 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 28 GHz og 38 GHz. Som en følge av etterspørselen, har Nkom startet arbeidet med å planlegge konkurransebasert tildeling.

Nkoms videre arbeid vil omfatte vurderinger av auksjonsformat samt eventuelle frekvenstak og eventuelle minstepriser. Nkoms forslag til regulering vil være gjenstand for offentlig høring. Det er ennå ikke fastsatt en tentativ tidsplan for tildelingen, men Nkom vil publisere informasjon om dette så snart en slik tidsplan er bestemt. Ved en fremtidig auksjon av frekvensressursene vil også andre enn de opprinnelige søkerne få anledning til å delta.

Når det gjelder frekvensbåndet lav 10 GHz, er det ikke konstatert overskuddsetterspørsel etter frekvensressursene i dette båndet. Nkom vil derfor kunne tildele disse frekvensressursene til aktør/aktører som har søkt om frekvensressursene. 

For enkelte blokker som var omfattet av den opprinnelige utlysningen, er det ikke mottatt noen søknader. Dette gjelder følgende frekvensblokker: 

  • Lav 10 GHz: Én blokk à 2x4 MHz, én blokk à 2x6 MHz og én uparet blokk à 28 MHz
  • Høy 10 GHz: Én blokk à 2x4 MHz
  • 18 GHz: Én blokk à 2x6,875 MHz
  • 23 GHz: Tre blokker á 2x7 MHz

 Det er foreløpig ikke besluttet hvorvidt disse blokkene skal inngå i en kommende konkurransebasert tildeling. Nkom vil derfor komme tilbake med nærmere informasjon om dette på et senere tidspunkt.

Nkom har mottatt innspill på at kanalplanen i 18 GHz-båndet bør endres fra en kanaloppdeling basert på båndbredder på 27,5 MHz til kanaloppdeling på 55 MHz. Dersom Nkom beslutter å endre kanalplanen i 18 GHz-båndet vil størrelsen på blokken à 2x6,875 MHz endres til 2x20,63 MHz.  

Når det gjelder 23 GHz-båndet vurderer Nkom å direktetildele én blokk à 2x28 MHz. Dette innebærer da at det kan bli 6 blokker à 2x28 MHz som vil være gjenstand for ordinær tildeling i båndet, og ikke 7 blokker slik det fremgikk av den opprinnelige utlysningen. Nkom har på nåværende tidspunkt ikke besluttet hvilken blokk som eventuelt vil bli direktetildelt i 23 GHz-båndet. Etter Nkoms foreløpige vurdering er det blokk 23G28M_6 (22344-22372 MHz/23352-23380 MHz) eller blokk 23G28M_10 (22561-22589 MHz/23569-23597 MHz) som er mest aktuelle for en eventuell direktetildeling. Eventuelle innspill knyttet til direktetildelingens plassering i 23 GHz-båndet må inngis til Nkom innen 10. august 2017.

Innspill kan sendes til firmapost@nkom.no med kopi til aasmund.trydal@nkom.no og merkes med saksnummer 1702426.