Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Informasjon fra PT
Sist oppdatert

Informasjon fra PT

Post- og teletilsynet (PT) har tidligere laget veiledninger for eiere av ekomnett og virksomheter som installerer og vedlikeholder ekomnett. Den siste veiledningen ble laget i 2007. Heretter vil PT utarbeide informasjonsblad som kan finnes på vår hjemmeside under «Teknisk» og «Ekomnett». Informasjonsbladene omhandler emner fra relevant regelverk og standarder.

Årsrapporter om tilsyn med elektroniske kommunikasjonsnett (ekomnett) er også tilgjengelige på nettsidene. Rapportene omhandler ekomnettkontroller som er utført siden 2009.

Telenor plikter å gi PT kvartalsvise rapporter om feil i telenett. Rapporteringsplikten er gitt i Forskrift om elsikkerhet i elektroniske kommunikasjonsnett, jf. § 13. Rapportene omhandler større feil og skader i Telenors aksessnett som skyldes overspenninger i nettet. Disse rapportene sammenstilles i en rapport som løpende oppdateres og legges også ut på våre hjemmesider.