Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Importør og forhandler har ansvar for at DAB-adaptere er lov å bruke
Sist oppdatert

Importør og forhandler har ansvar for at DAB-adaptere er lov å bruke

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) presiserer at det er importører og forhandlere av radioutstyr som er ansvarlige for at utstyret de importerer eller selger overholder det europeiske regelverket.

DAB-adaptere kan brukes i biler uten originalmontert DAB-radio. Disse adapterne tar imot DAB-sendingen og videreformidler den til bilens stereoanlegg enten via linjeinngang (AUX) eller ved at adapteren sender lyden til bilens stereoanlegg via FM. En del slike adaptere har også innebygget håndfri-funksjonalitet for mobiltelefon. De siste dagene har det i en del medieoppslag blitt beskrevet hvordan telefonsamtaler gjennomført via slike adaptere er blitt fanget opp gjennom FM-radioen i andre biler i nærheten. I media har det også blitt referert til tester utført av Telenor som indikerer at et testet adapter har høyere utgangseffekt enn tillatt.

Nkom presiserer derfor hvilke krav som gjelder:

Før radioutstyr blir tilgjengelig i det norske markedet, skal produsenten sørge for at utstyret har gjennomgått en samsvarsvurdering. Dette betyr at utstyret er testet etter relevante standarder og det foreligger teknisk dokumentasjon som viser at utstyret tilfredsstiller de grunnleggende kravene i radioutstyrsdirektivet. Disse reglene gjelder i hele EU/EØS-området. Produsenten erklærer at utstyret tilfredsstiller de europeiske kravene, ved å merke det med CE-merke og legge ved en samsvarserklæring. De som kjøper DAB-adaptere, bør se etter dette merket og sjekke at det sammen med utstyret også følger informasjon om utstyrets frekvensbruk og utgangseffekt. For DAB-adaptere er maksimal utgangseffekt 50 nW (nanowatt).

Nærmere om importørers og forhandleres ansvar

Det europeiske regelverket for radioutstyr er implementert i norsk rett gjennom radioutstyrsforskriften. Radioutstyrsforskriften stiller konkrete krav til at importør og forhandler (distributør) skal påse at utstyret de selger tilfredsstiller regelverket. De skal sjekke at utstyret er CE merket og at det medfølger en korrekt samsvarserklæring. I dette tilfellet bør de spesielt sjekke merkingen av utgangseffekt og påse at den ligger under 50 nW.

Denne lave utgangseffekten gir en kort rekkevidde (opp mot 10 meter), men skal være tilstrekkelig til at sendingen fanges opp av bilens FM-radio. Grunnen til det strenge kravet til utgangseffekt, er at rekkevidden av FM-sendingen skal være begrenset. Dette for å minske sannsynligheten for å forstyrre andre DAB-adaptere, annen kringkasting og minske sannsynligheten for at lyden slår inn i andre biler i nærheten.

Nkom anbefaler de som har bil med egen linjeinngang (AUX), å bruke denne. Dette vil hindre at man eventuelt forstyrrer andre adaptere eller radiosendinger i nærheten, og man unngår at andre kan høre hva du snakker om i mobiltelefonen dersom du bruker adapterens håndfriløsning.

Nkom har ansvar for å føre tilsyn med at omsetning av radio-, teleterminal-, og nettutstyr er i samsvar med regelverket og vil gripe inn mot aktørene der det blir dokumentert brudd på reglene.