Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Ikke akkurat slik, IKT-Norge
Sist oppdatert

Ikke akkurat slik, IKT-Norge

Virkeligheten gjør vondt, dessverre. I denne kronikken skriver direktør Willy Jensen at PT fortsatt kommer til å publisere rapporter som beskriver den faktiske bruken av ekomtjenester, selv om budskapet kan stride mot både bransjens og tilsynets ambisjoner.

Virkeligheten gjør vondt, dessverre. Både den som beskriver at Norge ikke er fullt dekket med topp bredbånd, og den som beskriver at mange som vasser i kapasitet, ikke bruker den.

Post- og teletilsynet beklager at denne virkeligheten oppleves som et slag i ansiktet på IKT-Norge.

Av Willy Jensen, direktør i Post- og teletilsynet (PT)

En av PTs oppgaver er å følge med på hva som skjer i markedene vi har tilsyn med. Da er det naturlig å lage rapporter om hva vi ser, og kommunisere dette ut. For oss er det utenkelig å holde tilbake rapporter som beskriver en virkelighet som kan forstyrre våre visjoner: mer bredbånd til alle, over hele landet. Jeg noterer meg at Per Morten Hoff i IKT-Norge blir opprørt av våre tall, og at han mener at rapporten også opprører en hel næring.

Ja, Per Morten Hoff er IKT-næringens fremste talsmann. Nei, jeg tror ikke han snakker for alle i denne saken. For jeg kjenner ikke igjen en næring som vil at offentlige myndigheter skal legge lokk på informasjon som ikke bare snakker fremtidens sak, men som viser at også eksisterende infrastruktur har potensial for betydelig vekst.

PTs rapport om to utvalgte infrastrukturer – fiber og kabel-TV, viser at det er gledelig vekst, og at selskapene som investerer i dem tjener penger. Det er vi som ekommyndighet glad for. At vi skulle la være å kommunisere dette, fordi vi bare ville pushe synspunktet at alle må bygge mer og bredere bånd, fremstår for oss nærmest litt useriøst.

PT har ambisjoner på vegne av bransjen, både her og nå og i fremtiden, mens IKT-Norges utspill i denne saken kan tyde på at man ikke kan komme seg fort nok inn i fremtiden. Vel og bra det, men ikke fortell meg at bransjen ikke samtidig vil utnytte vekstpotensialet i allerede eksisterende løsninger. Og hvis den veksten kan gi flere husstander flere tjenester i det punktet de allerede har i veggen, så hurra for det.

Det er politikerne som legger viktige rammer for hvilken kapasitet bredbånds-Norge skal kjennes på. Det bør være kjent, også for Hoff, at PT utøver det press et uavhengig tilsyn kan overfor egen regjering for å gjøre oppmerksom på to viktige perspektiver: de hvite flekkene på dekningskartene, og det digitale klasseskillet. Begge er utfordringer som hver for seg utgjør store utfordringer for det likestilte samfunnet, i mange betydninger av ordet.

Men at PT skulle la være å kommunisere at en stor del av befolkningen faktisk ikke etterspør de tjenestene og den båndbredden de allerede har tilgang til: aldri i livet!