Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter ICE må lukke avvik etter tilsyn
Sist oppdatert

ICE må lukke avvik etter tilsyn

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomførte høsten 2017 stedlig tilsyn med ICE Norge AS (ICE). Tilsynet hadde hovedfokus på hvordan ICE organiserer og gjennomfører sikkerhetsarbeidet i organisasjonen.

Nkom har i rapporten konkludert med at ICE synes å legge vekt på arbeidet med sikkerhet og beredskap. Det var likevel områder hvor Nkom identifiserte behov for forbedring.

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet ble gjennomført 4. – 6. september 2017. Utgangspunkt var å gå gjennom virksomhetens systematiske sikkerhets- og beredskapsarbeid med vekt på følgende områder:

  • Policy for sikkerhet
  • Sikkerhetsstyring og sikkerhetsorganisering
  • Risiko- og sårbarhetsvurderinger (ROS)
  • Strøm og reservestrøm
  • Fysisk sikring

Tilsynet ble gjennomført i form av dokumentgjennomgang, presentasjoner, og befaring til utvalgte objekter. Virksomhetens ledelse og sikkerhetsansatte ble intervjuet.

Retting av avvik

Etter tilsynet har Nkom identifisert fire avvik som må lukkes. Avvikene beskriver forhold på et overordnet nivå innen sentrale områder ved virksomhetens systematiske sikkerhets- og beredskapsarbeid.

ICE har gitt Nkom tilbakemelding på at arbeidet med å lukke avvikene er i gang. ICE leverte innen fristen 1. mars 2018 en tidfestet handlingsplan for korrigering av avvikene.