Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Høringsinnspill til samfunnsøkonomisk analyse av 700 MHz-båndet
Sist oppdatert

Høringsinnspill til samfunnsøkonomisk analyse av 700 MHz-båndet

På oppdrag fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har Nexia Management Consulting AS og Menon Economics foretatt en samfunnsøkonomisk analyse av hvordan 700 MHz-båndet bør anvendes. Analysen var på offentlig høring fra 1. mars til 19. april 2017. Nkom har nå publisert høringsinnspillene.

Regjeringen besluttet i november 2015 at frekvensressurser i 700 MHz-båndet (694-790 MHz) skal brukes til mobile tjenester når de blir tilgjengelige. Samferdselsdepartementet (SD) har gitt Nkom i oppdrag å utrede den nærmere anvendelsen av ressursene og forberede tildelingen.

Som en del av utredningsoppdraget har Nkom innhentet en samfunnsøkonomisk analyse fra Nexia og Menon. I denne vurderes alternative anvendelsesmåter av 2 x 30 MHz av båndet. Analysen har nå vært til offentlig høring, og høringsinnspillene er publisert.

En sentral del av Nkoms vurderinger for 700 MHz-båndet omhandler nød- og beredskapsetatenes og Forsvarets behov for mobile bredbåndtjenester. Nexia og Menons samfunnsøkonomiske analyse anbefaler å legge til rette for en løsning der disse behovene ivaretas i de offentlige mobilnettene. Det har ikke kommet høringsinnspill som gir grunnlag for endring av denne anbefalingen, og den samfunnsøkonomiske analysen vil følgelig forbli uendret. I høringen kom det imidlertid også innspill som gjelder Nkoms vurderinger, og disse blir med videre i Nkoms arbeid med tildelingen.

Nkom vil etter planen legge frem våre anbefalinger når det gjelder anvendelse og tildeling av 700 MHz-båndet for SD før sommeren 2017. Mer informasjon om tildelingen av 700 MHz-båndet.