Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Høring av retningslinjer for klagebehandling ved tvister mellom tilbydere
Sist oppdatert

Høring av retningslinjer for klagebehandling ved tvister mellom tilbydere

Nkom har utarbeidet retningslinjer for konfliktløsning i tvister mellom tilbydere. Formålet med retningslinjene er å redusere tiden fra Nkom mottar en klage i tvist om rettigheter og plikter som har utspring i ekomloven, og til avgjørelse blir fattet. Større åpenhet i klagebehandlingen er også et viktig formål med retningslinjene.

Ekomloven § 11-1 og § 11-2 har bestemmelser om konfliktløsning i tvister mellom tilbydere, der utgangspunktet for tvisten er plikter eller rettigheter som har sitt utspring i ekomloven. Retningslinjene som er til høring beskriver hvordan Nkom vil håndtere tvister i medhold av disse bestemmelsene. Retningslinjene kommer i tillegg til de alminnelige saksbehandlingsregler som følger av forvaltningsloven, herunder § 16 om forhåndsvarsling og § 17 om utredning- og informasjonsplikt, og vil ikke ha rettslig bindende virkning.

For Nkom er det viktig å bidra til at tvister hvor vi som myndighet har en rolle, kan løses så raskt som mulig. Nkom ber derfor om tilbakemelding til utkastet til retningslinjer innen 13. juni 2016.

Nkom vil offentliggjøre den endelige utgaven av retningslinjene snarest mulig etter høringsfristen.