Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Høring av rapport fra ERGP om utviklingen i postsektoren og konsekvenser for regulering
Sist oppdatert

Høring av rapport fra ERGP om utviklingen i postsektoren og konsekvenser for regulering

European Regulators Group for Postal Services (ERGP) har nå publisert rapporten «Developments in the postal sector and implications for regulation» for offentlig høring. Rapporten oppsummerer de viktigste utviklingstrekkene som har konsekvenser for postmarkedet, og hvilke regulatoriske konsekvenser utviklingen har og vil ha i tiden fremover.

Det gjeldende postdirektivet ble vedtatt i desember 1997 og er senere endret i henholdsvis 2002 og 2008. Endringsdirektivene endret ikke de grunnleggende konseptene i postdirektivet, som derfor fortsatt reflekterer en situasjon i postmarkedene slik den var for 25 år siden.

I løpet av disse 25 årene har det vært en rivende utvikling i sosiale og økonomiske forhold, og disse har hatt - og vil fortsette å ha - betydelig innvirkning på postsektoren.

Økt digitalisering av samfunnet har ført til at færre sender brevpost samtidig som handelen over internett øker og fører til økt volum av pakkepost. Dette har konsekvenser for leveringspliktige posttjenester, siden dagens nivå er tilpasset andre rammebetingelser.

ERGP beskriver i sin rapport trendene knyttet til blant annet teknologi, miljø, demografi og arbeidsforhold, og det drøftes hvordan disse påvirker både bedrifters og forbrukeres tilbud og etterspørsel etter posttjenester.

Informasjon om høringen av rapporten er publisert på EU-kommisjonens nettside om ERGP (http://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/ergp_en). ERGP ber om at innspill til rapporten sendes til GROW-ERGP@ec.europa.eu innen 24. januar 2019.

Høringsinnspillene vil bli brukt i det videre arbeidet i ERGP knyttet til revisjon av det regulatoriske rammeverket. Målsetningen med dette arbeidet er å bidra til at det regulatoriske rammeverket for postsektoren på en god måte skal tilpasses utviklingen i samfunnet som vi har sett de siste årene, og utviklingen som forventes i de kommende årene.  

European Regulators Group for Postal Services (ERGP) er et samarbeidsorgan for europeiske postregulatører. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) deltar som observatør i ERGP. ERGP skal bidra til økt koordinering og samarbeid mellom de nasjonale tilsynsmyndighetene og mellom disse myndighetene og EU-kommisjonen.