Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Høring av forslag til endringer i fribruksforskriften
Sist oppdatert

Høring av forslag til endringer i fribruksforskriften

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger frem forslag til endringer i fribruksforskriften. Fristen for innspill er 14. mai 2018.

Forskrift 19. januar 2012 nr. 77 om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften) gir generelle tillatelser til bruk av bestemte radiofrekvenser i det elektromagnetiske frekvensspekteret. Forskriften har også et kapittel om frekvensbruk som må registreres (forenklet lisensiering) som gjelder for punkt-til-punkt radiolinje.

Etter at fribruksforskriften ble revidert i 2015 har det skjedd en rekke endringer i det harmoniserte regelverket i Europa som har medført behov for å revidere gjeldende fribruksforskrift.

Endringer og merknader til endringene fremgår av høringsbrevet.

Høringsinnspill kan sendes til firmapost@nkom.no innen 14. mai 2018.

Om publisering av høringsinnspill

Nkom vil publisere høringsinnspillene etter høringsfristen og ber derfor avsender utforme innspillene slik at de kan offentliggjøres. Dersom høringsinnspillene inneholder sensitive opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas offentlighet, jf. offentlighetsloven og forvaltningsloven. I den grad et høringsinnspill inneholder opplysninger som etter avsenders vurdering ikke skal gjøres offentlig kjent, ber Nkom om at dette fremgår tydelig av innspillet og at det begrunnes.

Dokumenter

Høringssvar med merknader

Høringssvar uten merknader