Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Høring av forslag til endring i ekomregelverket
Sist oppdatert

Høring av forslag til endring i ekomregelverket

Samferdselsdepartementet har sendt forslag til endringer i ekomloven, ekomforskriften og nummerforskriften på høring.

Høringen omfatter forslag om innføring av mer nøyaktig posisjonering av nødanrop fra mobiltelefon og fra IP-telefon, og en ny bestemmelse som skal gi hørselshemmede brukere anledning til å påkalle nødsentralen med SMS og MMS. I tillegg foreslås ny regulering av sluttbruker- og grossistprisene for anrop til spesialnummer, samt krav til at tilbydere av offentlig telefontjeneste plikter å sende skriftlig bekreftelse til sluttbruker for inngått abonnementsavtale for på den måten å begrense omfanget av ID-tyverier. Departementet foreslår for øvrig unntak fra forvaltningslovens tremånedersfrist ved omgjøring av vedtak til skade for klager.

Høringsbrev med forslag endringer i regelverket og merknader til endringene er publisert på Samferdselsdepartementets hjemmesider, se https://www.regjeringen.no/ekomregelverk. Det er mulig for alle interesserte å avgi kommentarer til høringen, listen med høringsinstanser er ikke uttømmende. Kommentarer kan sendes elektronisk via informasjonssiden for høringen.

Frist for å sende innspill til Samferdselsdepartementet er 23. mai 2018.