Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Høring av endringer av forskrift om radioamatørlisens
Sist oppdatert

Høring av endringer av forskrift om radioamatørlisens

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger frem utkast til endringer av forskrift om radioamatørlisens til offentlig høring. Fristen for innspill er 2. mai 2018.

Forskrift om radioamatørlisens gir tillatelse til bruk av frekvenser og utstyr for radioamatørvirksomhet. Det ble foretatt en mindre endring av forskriften i 2012, men etter dette har det fremkommet flere problemstillinger som ikke var regulert av forskriften. Nkom har derfor sett behovet for å foreta en større gjennomgang av forskriften nå og foreslår flere endringer. Endringene er markert med kursiv i dokumentet "Forslag til endringer i forskrift om radioamatørlisens" under og beskrevet i merknadene til bestemmelsene.

Høringsinnspill kan sendes til firmapost@nkom.no med kopi til tau@nkom.no innen 2. mai 2018.

Om publisering av høringsinnspill

Nkom vil publisere høringsinnspillene etter høringsfristen og ber derfor avsender utforme innspillene slik at de kan offentliggjøres. Dersom høringsinnspillene inneholder sensitive opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas offentlighet, jf. offentlighetsloven og forvaltningsloven. I den grad et høringsinnspill inneholder opplysninger som etter avsenders vurdering ikke skal gjøres offentlig kjent, ber Nkom om at dette fremgår tydelig av innspillet og at det begrunnes.

Dokumenter

Høringssvar