Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Høring av auksjonsregler for tildeling av 700 MHz- og 2,1 GHz-båndene
Sist oppdatert

Høring av auksjonsregler for tildeling av 700 MHz- og 2,1 GHz-båndene

Auksjonen av frekvenser i 700 MHz- og 2,1 GHz-båndene er planlagt å starte i mai 2019. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sender nå forslag til auksjonsregler på offentlig høring. Høringsfristen er 13. februar 2019.

Nkom forbereder auksjon av 700 MHz- og 2,1 GHz-båndene og tildelingen er planlagt å starte i mai 2019. Tildelingen er regulert av et overordnet rammeverk og av detaljerte regler for auksjonen. De overordnede rammene har vært på høring og ble endelig fastsatt 3. desember 2018. De endelige overordnede rammene er tilgjengelige her.

De detaljerte reglene for auksjonen som nå sendes på høring, omfatter blant annet regler om deltakelse, registrering og gjennomføring av auksjonen. Nkom legger også frem vedlegg til auksjonsreglene, som består av registreringsskjema, bankgarantiskjema, skjema for registreringsbud og utkast til frekvenstillatelser.

Innspill sendes, på norsk eller engelsk, til firmapost@nkom.no, med kopi til vsk@nkom.no, innen høringsfristen onsdag 13. februar 2019. Emnefeltet må merkes med "700 MHz- og 2,1 GHz-båndene".

Nkom vil offentliggjøre høringsuttalelsene etter høringsfristens utløp. Høringsinstansene må derfor utforme svarene slik at de kan offentliggjøres. Dersom høringssvarene inneholder sensitive opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas offentlighet, jf. offentlighetsloven og forvaltningsloven. I den grad et høringssvar skulle inneholde opplysninger som høringsinstansen ønsker unntatt offentlighet, ber Nkom om at dette fremgår tydelig og begrunnes.

Endelige auksjonsregler vil bli fastsatt etter høringen og skal etter planen offentliggjøres i slutten av mars 2019.

Mer informasjon om auksjonen og foreløpig tidsplan er tilgjengelig på Nkoms auksjonsside.