Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Høring – anbefaling om markeder for sektorspesifikk konkurranseregulering
Sist oppdatert

Høring – anbefaling om markeder for sektorspesifikk konkurranseregulering

EU-kommisjonen ber om innspill for å vurdere hvilke markeder innenfor elektronisk kommunikasjon som er relevante for sektorspesifikk konkurranseregulering.

EU-Kommisjonen går nå gjennom gjeldende anbefaling fra 2014. Den nye gjennomgangen vil ha stor betydning også for det norske ekommarkedet.

Nkom er forpliktet til å legge til grunn anbefaling om relevante markeder fra EFTA Surveillance Authority (ESA). Dette er i henhold til lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) og Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. ESAs gjeldende anbefaling fra 2016 er identisk med EU-Kommisjonens anbefaling om relevante markeder.

Kommisjonen har nylig lansert en høring for å få innspill til arbeidet med ny anbefaling. Formålet med høringen er å innhente informasjon om status og utvikling av grossistmarkedene med henblikk på å vurdere nåværende og potensielle markeder egnet for sektorspesifikk regulering. Målgruppen for høringen er blant annet tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester, universitets- og høyskolemiljøer innen jus og økonomi og forbrukerorganisasjoner.

Mer informasjon om høringen finner du her.

Det elektroniske spørreskjemaet som brukes til høringen, finner du her.

Høringsfrist 10. mai 2019