Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Gratis satellittinnmelding for 2014
Sist oppdatert

Gratis satellittinnmelding for 2014

Post- og teletilsynet (PT) vil trekke lodd om gratis innmelding av satellittnettverk til ITU (International Telecommunication Union) for 2014. Alle medlemsland i ITU kan hvert år sende inn en gratis innmelding, det vil si uten at det skal betales såkalt ”Cost Recovery Fee”. De som vil være med i trekningen om gratis innmelding, må sende søknad til PT innen 14. mars 2014.

Innmelding til ITU for satellittnettverk er nødvendig for alle som planlegger å være ansvarlig operatør for sitt eget satellittnettverk. PT har bestemt at innmeldingen skal brukes til koordineringsanmodninger, notifiseringer og liknende innmeldinger, og ikke til innmelding av forhåndsinformasjon, såkalt API (Advance Publication Information).

Hvis det er flere enn én søker, vil PT bruke loddtrekning og sette opp en liste med rangering av søkerne.
Søknaden må fremsettes skriftlig, pr. brev eller e-post, og inneholde informasjon om:

  • Søkers navn, adresse og organisasjonsnummer
  • Kontaktperson (navn, telefon, e-post)
  • Kort beskrivelse av satellittnettverket

Den søkeren som først trekkes ut og som står øverst på den prioriterte listen, vil få muligheten til å benytte gratisinnmeldingen for 2014, og må sende PT den nødvendige informasjonen elektronisk og i det format som kreves av ITU. Fristen er 1. oktober 2014. Som ansvarlig telemyndighet i Norge og medlem av ITU, vil PT sende inn selve innmeldingen. Dersom søkeren ikke overholder denne fristen, vil muligheten til å benytte innmeldingen for 2014 tildeles neste søker på listen.

Rettigheten til å benytte en slik gratis innmelding tilligger Norge som nasjon i kraft av vårt medlemskap i ITU. Vinneren av loddtrekningen kan derfor ikke overføre denne rettigheten til andre.

Dersom søknaden inneholder sensitive opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av søknaden kunne unntas offentlighet. Identiteten til foretak som søker, vil også kunne unntas offentlighet. I den grad hele eller deler av søknaden ønskes unntatt offentlighet, må søkeren opplyse PT om dette.

Søknad sendes til:
Post- og teletilsynet
Postboks 93
4791 Lillesand
eller til:
firmapost@npt.no