Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Fylkene søker om 654 millioner til bredbåndsutbygging
Sist oppdatert

Fylkene søker om 654 millioner til bredbåndsutbygging

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har mottatt 173 søknader på til sammen 654 millioner kroner til årets tildeling av støtte til bredbåndsutbygging. Det totale søknadsbeløpet er noe mindre enn i 2014. Årets bevilgning er på 110 millioner kroner.

Tallene ble lagt frem under Nkom Agenda hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Lillesand i dag. 9. juni.

Den totale kostnadsrammen for de aktuelle bredbåndsprosjektene er i overkant av 1,3 milliarder kroner, og fylkene søker om 654 millioner i statlig støtte fra tilskuddsordningen. Dette vil si at totalt utgjør søknadene om støtte 48 % av total kostnadsramme, men andelen varierer mellom søknadene.

Bredbåndsstøtteordningen skal bidra til at alle brukere i Norge får tilgang til grunnleggende bredbånd av god kvalitet, og/eller til å øke tilbudet av høyhastighetsbredbånd i spredtbygde områder. Den offentlige støtten skal finansiere bredbåndsutbygging i områder hvor de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge bredbånd.

Fylkeskommunene har vurdert og rangert søknadene fra kommunene i eget fylke. Nkom vil nå behandle alle søknader og fordele de 110 millionene som er til disposisjon for 2015.

Søknadene fordeler seg på 18 fylker. I fjor var det 16 fylker som søkte. Det er Hedmark som har søkt om mest midler, i overkant av 132 millioner. Akershus og Vestfold fylke var ikke med i søknadsrunden i fjor.

FylkeSøkt beløpAntall søknader
Østfold 3 820 0004
Akershus1 500 0001
Hedmark132 091 52826
Oppland17 100 0001
Buskerud6 335 0002
Vestfold57 580 0005
Telemark45 790 00011
Aust-Agder14 715 00015
Vest-Agder9 070 00018
Rogaland1 500 0001
Hordaland21 079 0006
Sogn og Fjordane40 584 0005
Møre og Romsdal22 827 95011
Sør-Trøndelag26 996 30013
Nord-Trøndelag 56 610 45817
Nordland105 793 36214
Troms43 626 0006
Finnmark47 219 46017
Total654 238 058173

Kriterier for støtte

Områder som mangler et grunnleggende bredbåndstilbud, vil bli prioritert. Kriterier som kostnadseffektivitet, lokal medfinansiering, bærekraftig drift og betydningen av samfunnsmessige faktorer, spiller også inn. Det er også mulig å få støtte til forbedring av eksisterende tilbud i områder uten høykapasitetsbredbånd.

Relatert innhold