Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Fylkene søker om 588 millioner til bredbåndsutbygging
Sist oppdatert

Fylkene søker om 588 millioner til bredbåndsutbygging

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fått inn 142 søknader på til sammen 588 millioner kroner til årets tildeling av støtte til bredbåndsutbygging. Både antall søknader og beløpene det søkes om, er høyere enn i fjor. Årets ramme fra Stortinget er på 138,7 millioner kroner.

Tallene ble lagt fram under Nkom Agenda hos Nkom i Lillesand i dag, 7. juni.

Den totale kostnadsrammen for de aktuelle bredbåndsprosjektene er i overkant av 1,5 milliard kroner, og fylkene søker om 588 millioner kroner i statlig støtte fra tilskuddsordningen. Det vil si at totalt utgjør støtteandelen 39 % av total kostnadsramme, men andelen varierer mellom søknadene.

Både antall søknader og beløpene kandidatene søker om, har økt siden i fjor. I 2016 fikk Nkom 102 søknader på til sammen 465 millioner kroner. I 2015 søkte 173 prosjekter på til sammen 654 millioner kroner. I 2014, som var første året ordningen eksisterte, kom det inn 171 søknader på til sammen 713 millioner kroner

Bredbåndstøtteordningen skal bidra til at alle brukere i Norge får tilgang til grunnleggende bredbånd av god kvalitet, og/eller til å øke tilbudet av høyhastighetsbredbånd. Den offentlige støtten skal finansiere bredbåndsutbygging i områder hvor de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge bredbånd. 

Kriterier for støtte

Områder som mangler et grunnleggende bredbåndstilbud, vil bli prioritert for støtte til utbygging. Kriterier som kostnadseffektivitet, lokal medfinansiering, bærekraftig drift og betydningen av samfunnsmessige faktorer, spiller også inn. Det åpnes i tillegg opp for støtte til forbedring av eksisterende tilbud i områder uten høykapasitetsbredbånd.

Årets søknader

Fylkeskommunene har vurdert og rangert søknadene fra kommunene i eget fylke. Nkom vil nå gå gjennom alle søknader og fordele de 138,7 millionene som er til disposisjon for 2017.

Søknadene fordeler seg på 17 fylker. I fjor var det 15 fylker som søkte. Det er Hedmark som har søkt om mest midler i 2017, i overkant av 106 millioner kroner.

søknader_antall