Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Fylkene søker om 465 millioner til bredbåndsutbygging
Sist oppdatert

Fylkene søker om 465 millioner til bredbåndsutbygging

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fått inn 102 søknader på til sammen 465 millioner kroner til årets tildeling av støtte til bredbåndsutbygging. Både antall søknader og søkt beløp er mindre enn de to foregående årene. Årets tildeling er på 126,5 millioner kroner.

Tallene ble lagt fram under Nkom Agenda hos Nkom i Lillesand i dag, 8. juni.

Den totale kostnadsrammen for de aktuelle bredbåndsprosjektene er i overkant av 1 milliard kroner, og fylkene søker om 465 millioner kroner i statlig støtte fra tilskuddsordningen. Det vil si at totalt utgjør søknadene om støtte 43 % av total kostnadsramme, men andelen varierer mellom søknadene.

Både antall søknader og søkt beløp har gått ned siden i fjor. I 2015 fikk Nkom 173 søknader på til sammen 654 millioner kroner, mens det i 2014 kom inn 171 søknader på til sammen 713 millioner kroner.

Bredbåndstøtteordningen skal bidra til at alle brukere i Norge får tilgang til grunnleggende bredbånd av god kvalitet, og/eller til å øke tilbudet av høyhastighetsbredbånd i spredtbygde områder. Den offentlige støtten skal finansiere bredbåndsutbygging i områder hvor de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge bredbånd. 

Fylkeskommunene har vurdert og rangert søknadene fra kommunene i eget fylke, og Nkom vil nå gå i gang med gjennomgang av alle søknader og fordele de 126,5 millionene som er til disposisjon for 2016.

Søknadene fordeler seg på 15 fylker. I fjor var det 18 fylker som søkte. Det er Nord-Trøndelag som har søkt om mest midler, i overkant av 81 millioner.

FylkeSøkt beløpAntall søknader
Hedmark35 051 45010
Oppland42 328 0004
Vestfold22 762 5001
Telemark24 106 0008
Aust-Agder7 150 0006
Vest-Agder4 290 0002
Rogaland13 953 0006
Hordaland25 113 8005
Sogn og Fjordane40 044 0003
Møre og Romsdal30 993 0007
Sør-Trøndelag33 740 0005
Nord-Trøndelag81 159 75016
Nordland51 439 5007
Troms31 307 0005
Finnmark22 436 07017
Total465 874 070102

Kriterier for støtte

Områder som mangler et grunnleggende bredbåndstilbud, vil bli prioritert til å få støtte til utbygging. Kriterier som kostnadseffektivitet, lokal medfinansiering, bærekraftig drift og betydningen av samfunnsmessige faktorer spiller også inn. Det åpnes i tillegg opp for å få støtte til forbedring av eksisterende tilbud i områder uten høykapasitetsbredbånd.

Det har vært en liten endring i vektingen av kriteriene om støtte for 2016. I år legges det mer vekt på søknader i områder som ikke har grunnleggende bredbåndsdekning. Samtidig legges det også noe større vekt på lokal medfinansiering og kostnadseffektiv utbygging.

Nkom vil nå gjennomgå alle søknader og gjøre en endelig avgjørelse på hvordan de 126,5 millionene skal fordeles på de 102 søkerne. En endelig avgjørelse forventes i løpet av høsten. 

Relatert innhold