Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Frekvensauksjon – overordnet regulering er fastsatt
Sist oppdatert

Frekvensauksjon – overordnet regulering er fastsatt

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fastsatt overordnet regulering for tildeling av en rekke frekvensbånd som benyttes til radiolinje. Tildelingen vil foregå ved en pengeauksjon som er planlagt høsten 2018.

Nkom presenterte 20. februar 2018 forslag til overordnede regler for auksjonering av frekvensbåndene høy 6 GHz, 8 GHz, lav 10 GHz, høy 10 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 28 GHz og 38 GHz. Forslaget var på høring i perioden frem til 5. april 2018. Nkom har nå fastsatt overordnet regulering og dette fremgår av dokumentet «Overordnet regulering av auksjonen». Nkom har i samme dokument gitt en oppsummering og vurdering av høringsinnspillene som er mottatt. Nkoms opprinnelige forslag om å benytte et auksjonsformat av typen kombinatorisk flerrundeauksjon (CMRA) og et frekvenstak på 2/3 av samlet spektrumsmengde opprettholdes.

Nkom har i etterkant av høringen også gjort enkelte endringer i utkast til spektrumstillatelser for auksjonsbåndene. Dette er det nærmere redegjort for under punkt 3 og 8 i dokument «Overordnet regulering av auksjonen». Nkom tar forbehold om at det vil kunne bli foretatt ytterligere endringer i spektrumstillatelsene frem til tidspunktet for fastsettelse av de detaljerte auksjonsreglene.

Detaljerte regler for auksjonen vil være gjenstand for en selvstendig offentlig høring som etter planen skal gjennomføres i løpet av juli/august 2018.

Nkom planlegger å gjennomføre auksjonen i løpet av siste kvartal 2018. En nærmere oversikt over tildelingsprosessen og en foreløpig tidsplan er tilgjengelig på Nkoms auksjonsside.