Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Fortsatt store investeringer i ekombransjen, og omsetningen øker
Sist oppdatert

Fortsatt store investeringer i ekombransjen, og omsetningen øker

Aktørene i ekommarkedet fortsetter å investere i nett og utstyr, og særlig i utbygging av 4G mobilnett, der mer enn 1,4 milliarder kroner ble investert i fjor. Omsetningen i sluttbrukermarkedene økte med nær 700 millioner kroner. Dette viser tallene for 2014, som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet la frem i dag.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet la onsdag 20. mai frem rapporten «Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2014». Rapporten er basert på tall fra tilbyderne av offentlige elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge.

Det norske ekommarkedet omsatte for 31,7 milliarder kroner i 2014. I tillegg kommer distribusjon av TV-signaler, som utgjør 8,2 milliarder kroner. Tallene uttrykker sluttbrukeromsetning. Sammenliknet med 2013 er totalomsetningen økt med nær 700 millioner kroner. Omsetningen for mobiltjenester og bredbåndstjenester øker, mens omsetningen for fasttelefoni fortsatt går ned. Investeringene økte med noe over 500 millioner kroner til i underkant av 9 milliarder kroner. Hovedtyngden av investeringer skjer i mobilnett og fibernett.

Telenor holder stand som den største aktøren, og har i 2014 økt sin andel av den totale sluttbrukeromsetningen til 51,9 prosent (opp fra 50 prosent i 2013).

Det norske mobilmarkedet har vært gjennom en stor konsolidering ved TeliaSoneras oppkjøp av den norske Tele2-gruppen i 2014. Oppkjøpet ble implementert først i februar 2015, og tallene for 2014 viser derfor markedsandeler for de opprinnelige selskapene.

I privatmarkedet for mobiltelefoni var antallet abonnement (utenom kontantkort) ved utgangen av året i hovedsak delt i tre: Telenor hadde om lag 50 prosent, og TeliaSonera og Tele2-gruppen hadde om lag 23 prosent hver. I bedriftsmarkedet hadde Telenor om lag 58 prosent av abonnentene.

Mobil datatrafikk fra norske abonnenter i utlandet ble mer enn doblet fra 2013 til 2014, fra 216 millioner MB i 2013 til 470 millioner MB i 2014. Innenlands økte den totale datatrafikken over mobilnett med 71 prosent fra 2013 til 2014, mot 55 prosent fra 2012 til 2013. Ti prosent av kundene hadde 5 Gb datamengde eller mer inkludert i mobiltelefoniabonnementet sitt. Den sterkeste veksten i databruk skjer i privatabonnementene.

Ved utgangen av 2014 var det totalt 1,85 millioner private abonnement på fast bredbånd i Norge. Dette er en økning på 73 000 fra året før. Antall xDSL-abonnement i privatmarkedet gikk ned med 42 000 til 650 000, mens antall fiberabonnement økte med 90 000 til 550 000.
Get økte sin markedsandel i privatmarkedet mest - fra 15,1 til 16,4 prosent - målt ved antall abonnement. I fibermarkedet alene har Telenor hatt størst vekst, med en økning på 1,5 prosentpoeng til 18,4 prosent av privatabonnentene.

35 prosent av abonnentene hadde ved utgangen av 2014 bredbånd levert over xDSL, 33 prosent hadde bredbånd over kabel-TV-nett og 30 prosent hadde fiberbasert bredbånd.

All vekst i markedet for TV-distribusjon skjer via fiber, mens det er nedgang både for kabel-TV, satellitt og bakkenett. Altiboxpartnerne har 61,5 prosent av markedet for TV over fiber, og dette er ti prosentpoeng mindre enn to år tidligere. I samme periode har Telenor nesten doblet sin markedsandel (til 17,2 prosent), og Get med partnere har vokst fra 10,4 prosent til 12,7 prosent.