Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Ikke logiske priser til femsifrete nummer
Sist oppdatert

Ikke logiske priser til femsifrete nummer

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har over tid merket seg de høye prisene for å ringe til spesialnummer fra fast- og mobiltelefon. Nkom har undersøkt prisene for et utvalg vanlige abonnement, og publiserer nå en oversikt over priser for anrop til femsifrete nummer.

Et femsifret nummer er del av gruppen «spesialnummer». Det er i samme kategori som 800-, 810- og 815-numrene, som er stedsuavhengige og ikke har «retningsnummer». Disse numrene er derfor velegnet til kundeservice osv.

Nkom regulerer ikke priser på sluttbrukernivå. I sluttbrukermarkedet er konkurransen ment å fungere slik at forbrukerne selv gjør valg som disiplinerer teletilbyderne, og dermed bidrar til lavere priser. Nkom har imidlertid mottatt mange henvendelser om det forbrukerne selv oppfatter som svært høye priser for å ringe femsifrete nummer. Nkom erfarer også selv at prisene klart avviker fra det som ellers gjelder for anrop til «vanlige» nummer.

Mange i Norge har nå fastprisabonnement der anrop til «vanlige» nummer er inkludert i prisen. De fleste abonnement har unntak for spesialnummer, slik at prisen for å ringe til et femsifret nummer kommer på toppen av regningen. Slike anrop består av en oppstartpris, og en pris per minutt.

I mars 2016 gjennomførte Nkom en minihøring om priser til spesialnummer. Ut fra svar og informasjon fra teleselskapene i den forbindelse, kan ikke Nkom se at det er godtgjort at det er logisk at anrop til spesialnummer av typen femsifret nummer, skal være så mye dyrere å produsere i nettene at prisingen er logisk i et slikt perspektiv.

Mange selskaper og organisasjoner bruker i dag spesialnummer, særlig femsifrete. Kundene kan derfor i praksis ikke velge dem bort. Femsifrete nummer er innarbeidet over flere år, og organisasjoner og næringsliv tar dem i bruk både fordi de er enkle å kommunisere og huske. Det er derfor ikke nødvendigvis ønskelig å bytte til et vanlig åttesifret nummer.

Ulik prising og ulike regler

Det er det ikke den man ringer til som får inntektene når man slår et femsifret nummer.

Det er kun når kundene ringer til en fellesfakturert tjeneste (nummer som starter på 820, 822 og 829 og der kunden får egen faktura for samtalen) at den som mottar anropet får hele eller deler av prisen innringeren betaler. For slike nummer (for eksempel spå- eller veiledningstjenester) er det spesielle regler blant annet om prisinformasjon før tjenesten starter. Mange kjenner dette som en talemelding som blir lest opp før man kommer gjennom til den man vil snakke med.

Hvis man vil vite hva det koster å ringe til femsifrete nummer, må man sjekke med teleselskapet der man har abonnementet sitt (typisk på hjemmesiden).

Det er som regel lite oppmerksomhet om prisen til femsifrete nummer i markedsføringen av ulike abonnement. Det er dermed også lite konkurransepress på disse prisene. Selskapene kan av den grunn ha god anledning til å holde prisene høye, fordi fokuset i konkurransen er andre steder. Nkom anser det som viktig å øke bevisstheten om prisene for anrop til spesialnummer, og på den måten stimulere til konkurranse og lavere priser.

Prisoversikt mobil- og fasttelefon

Nkom har innhentet prisinformasjon fra flere av teleselskapenes/merkevarenes hjemmesider i uke 37.

Nedenfor gjengis prisoversikt i synkende rekkefølge for ringekostnadene for anrop til femsifrete nummer fra henholdsvis mobiltelefon og fasttelefon («vanlig» og bredbåndstelefoni), fordelt på oppstartspris og minuttpris.

Listen er ikke komplett. Den enkelte tilbyder plikter å offentliggjøre oppdatert prisinformasjon til kundene. Nkom oppfordrer forbrukere til å sjekke priser på eget abonnement eller det selskapet/abonnementet der man planlegger å bli kunde.

Ringepriser for anrop fra mobiltelefon til 5-sifrede nummer (synkende per minuttpris):

Tilbyder/merkenavnType abonnementOppstartprisPris per minutt
LycamobileKontant0,993,99
TelipolEtterbetalt0,993,99
PepcallEtterbetalt0,743,11
Chili MobilKontant2,992,99
Telia NorgeKontant0,992,99
ChessKontant0,992,99
Telenor NorgeKontant0,592,99
NextGenTelEtterbetalt0,892,49
Telia NorgeEtterbetalt0,892,49
HelloEtterbetalt0,742,49
ICE NorgeEtterbetalt0,622,49
PhoneroEtterbetalt0,592,49
ChessEtterbetalt0,892,35
Chili MobilEtterbetalt0,692,35
OneCallEtterbetalt og kontant0,692,35
Komplett MobilEtterbetalt0,991,99
AltiboxEtterbetalt og kontant0,791,99
Telenor NorgeEtterbetalt0,591,99
PrimafonEtterbetalt0,851,70
TalkmoreEtterbetalt og kontant0,991,49

Ringepriser for anrop fra fasttelefon («vanlig» og bredbåndstelefoni) til femsifret nummer (synkende):

TilbyderOppstartMinutt
NextGenTel0,892,49
Phonect0,592,49
Telenor0,991,99
Phonzo0,890,39
Eidsiva Bredbånd0,890,39
Get0,600,39
BKK Marked, Lyse fiber og Viken fiber (alle med i Altibox)0,590,39