Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Forbud mot «winback» ved nummerportering
Sist oppdatert

Forbud mot «winback» ved nummerportering

Såkalt winback ved nummerportering, det vil si å forsøke å vinne tilbake en kunde som har bedt om flytting av telefonnummeret sitt til en annen tilbyder (portering), er ikke lenger tillatt. Nkom ønsker endringen velkommen.

Som sluttbruker har du rett til å beholde telefonnummeret ditt når du bytter tilbyder. Prosessen med flytting av nummer innebærer at din tidligere og din nye tilbyder må utveksle informasjon blant annet om ditt nummer – såkalt porteringsinformasjon. Frem til nå har din tidligere tilbyder kunnet bruke denne informasjonen til å kontakte deg for å få deg til å ombestemme deg. Slik bruk av porteringsinformasjon er ikke lenger tillatt. Forbudet gjelder fra flytting av nummeret er bestilt og 14 dager etter at flytting er gjennomført.

Konkurranseproblem

Kundens rett til å flytte telefonnummeret til ny tilbyder senker terskelen for å velge ny tilbyder og legger derfor til rette for økt konkurranse. Praksisen med winback innebærer etter Nkoms oppfatning en favorisering av etablerte tilbydere med sterke posisjoner i markedet. Ved winback tilbys ofte kunden ekstraordinære fordeler. En slik form for konkurranse i det skjulte er etter Nkoms vurdering i mindre grad egnet til å realisere formålet om bærekraftig konkurranse enn konkurranse som skjer åpent og transparent. Nkom mener derfor at praksisen med å bruke porteringsinformasjon til å få kunder som har valgt ny tilbyder til å ombestemme seg er uheldig.

Flere andre europeiske land har forbud mot winback i porteringsprosessen. En undersøkelse1 fra 2014 foretatt av CEPT/ECC2 viser at om lag halvparten de spurte landene hadde slikt forbud i ulik form.

I Norge fremkommer forbudet i ekomforskriften § 3-6 femte ledd som ble fastsatt av Samferdselsdepartementet 9. desember 20163 og trådte i kraft samme dag. Bestemmelsen lyder:

Avgivende tilbyder skal ikke bruke porteringsinformasjon i egen markedsføring rettet mot sluttbruker som porteres. Forbudet mot markedsføring gjelder i porteringsperioden og 14 dager etter at porteringen er gjennomført. Porteringsinformasjon er informasjon som mottas gjennom meldinger i porteringsprosessen. Porteringsperioden er perioden fra porteringsbestilling er inngitt frem til portering er gjennomført og tjenesten kan tas i bruk hos mottakende tilbyder.

Forbudet retter seg mot tilbyder og tilbyders bruk av porteringsinformasjon. Dersom du har inngått avtale om flytting av ditt telefonnummer, har du derfor fortsatt rett til å ombestemme deg innenfor perioden som forbudet omfatter. Din tidligere tilbyder skal i slike tilfeller innhente ny skriftlig fullmakt etter ekomforskriften § 1-10.

Nkom fører tilsyn med at bestemmelsen etterleves.

1 Number PortabilityImplementation in Europe based on a survey of CEPT Member Countries spm. 26:
http://www.cept.org/files/5466/documents/Number%20Portability%20Impementation%20in%20Europe%20-%20based%20on%20a%20survey%20of%20CEPT%20member%20countries%20-%20March%202014.pdf
2 The European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT), Electronic Communications
3 Committee (ECC)

https://lovdata.no/pro/#document/LTI/forskrift/2016-12-09-1461