Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Flere enn 2000 begjæringer om innsyn i mobil- og datatrafikk i fjor
Sist oppdatert

Flere enn 2000 begjæringer om innsyn i mobil- og datatrafikk i fjor

Post- og teletilsynet (PT) behandlet 2040 innsynsbegjæringer fra politiet i 2010, og det er fem prosent flere enn året før. De aller fleste begjæringene handler om etterforskning der politiet vil sikre elektroniske spor, og det er fremdeles trafikk over mobiltelefon som er klart mest etterspurt.

Hovedregelen i ekomlovens § 2-9 er at selskap som tilbyr offentlig telefoni- og internettjenester, har taushetsplikt om hvem som har telefonkontakt med hvem og om hvilke nettsteder kundene besøker. I noen saker kan imidlertid PT innvilge politiet rett til å be et selskap gi ut trafikkdata om en bestemt kunde i en bestemt, avgrenset tidsperiode. Politiet kan også be om basestasjonsøk, det vil si oversikt over trafikk i et avgrenset geografisk område. I slike tilfeller er det strenge krav til tidsavgrensing.

I 2010 ga PT samtykke til utlevering av trafikkdata på til sammen 2995 telefonnummer.  Trafikkdata fra mobil dreier seg typisk om hvem som har ringt til hvem og når, og over hvilken basestasjon. PT ga samtykke til basestasjonssøk på 396 lokasjoner, for til sammen 1661 timer.

- PT behandler stadig flere innsynsbegjæringer, men økningen fra år til år har ikke vært sterk,  sier PT-direktør Willy Jensen.

Elektroniske spor er en del av moderne etterforskningsmetoder, og politiet ber PT om innsyn i trafikkdata som for eksempel gjelder narkotikaomsetning, voldskriminalitet, ran, innbrudd osv.

- Når politiet får tilgang til informasjon som kan avdekke den mistenktes eller siktetes kontaktnett og i mange tilfeller hans fysiske lokasjon, stilles det strenge krav til respekt for personvern og privatliv.  PT foretar derfor en grundig og individuell behandling av hver enkelt sak, sier Jensen.

PT stiller strenge krav som må være oppfylt før politiet kan få samtykke til utlevering av trafikkdata.  Det avgjørende for PT er om den politiet ønsker utlevert trafikkdata på er mistenkt eller siktet av politiet, og om informasjonen kan antas å være av betydning for etterforskningen. 

Det er ytterst sjelden at PT samtykker til utlevering av trafikkdata om andre enn mistenkte eller siktede i straffesaker, og aldri om vitner.  I slike unntakstilfeller ble det i  2010 kun gitt samtykke til utlevering av trafikkdata i tilfeller der fornærmede var død eller hvor det ikke kunne forventes at fornærmede kunne gi samtykke.  Et typisk eksempel er såkalte ”traffickingsaker”.