Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Fiberbredbånd passerer en million abonnement i 2018
Sist oppdatert

Fiberbredbånd passerer en million abonnement i 2018

Antall fiberabonnement fortsetter å øke i raskt tempo og vil nå millionen i 2018. Omsetningen i totalmarkedet øker, og mobil fortsetter å dominere inntektsbildet. Dette viser Nkoms markedstall for første halvår 2018.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har innhentet tall fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge per utgangen av første halvår 2018. Informasjon om alle markedene ligger på https://ekomstatistikken.nkom.no/

Fast bredbånd

Totalt antall abonnement for fast bredbånd var nærmere 2,2 millioner ved utgangen av første halvår 2018. Dette er en økning på nærmere 45 000 fra samme tidspunkt i 2017.

Det er bare fiberabonnement som øker, og veksten i privat- og bedriftsmarkedet samlet er 128 000 abonnement på ett år. Abonnement basert på xDSL har vist nedgang over flere år. Også bredbånd over kabel-TV-nett viser betydelig nedgang. Det betyr at mange nye fiberabonnement erstatter bredbånd basert på andre teknologier.

 - Investeringene i utbygging av fiber er omfattende, og dette gir resultater i form av stor økning i antall abonnement. Det er en milepæl at vi vil passere en million i 2018, sier direktør Elisabeth Aarsæther i Nkom.

Mobiltjenester

Mobilabonnement har ligget på omtrent det samme nivået de siste årene, men trenden med overgang fra kontantkort til fakturerte abonnement fortsetter. Ved utgangen av første halvår 2018 var det om lag 4,9 millioner fakturerte abonnement. Det er en økning på 133 000 fra samme tidspunkt i 2017. Totalt var det i overkant av 5,7 millioner mobilabonnement i Norge ved utgangen av første halvår 2018. Kontantkortene utgjør nå 14 prosent av abonnementene, og det er en nedgang på tre prosentpoeng på ett år.

Antall abonnement for mobilt bredbånd fortsetter å synke. Ved utgangen av første halvår var det rett i overkant av 392 000 slike abonnement, og det er en nedgang på over 44 000.  

Datatrafikken via mobiltelefoni og mobilt bredbånd øker fortsatt betydelig. Samlet datatrafikk i første halvår var litt over 139 petabyte (millioner gigabyte), som er opp fra 105 petabyte.

Også norske kunders bruk av mobilnett i utlandet viser betydelig økning. I første halvår 2018 var samlet datatrafikk i utlandet nærmere seks petabyte, mot mindre enn tre petabyte for ett år siden. Også taletrafikken i mobilnett i utlandet viser betydelig økning.

 - Dette viser at reglene om at bruk av mobiltjenester på reise i EØS skal koste det samme som hjemme, er viktig. Det har utløst kommunikasjon som tidligere ikke ble realisert på grunn av høye priser og usikkerhet for mange kunder, sier Nkom-direktøren.

Omsetning og markedsandeler

Samlet omsetning for telefoni og bredbånd var om lag 15,8 milliarder kroner i første halvår 2018. Det er en økning på mer enn 164 millioner fra samme periode i 2017.

Omsetningen for fast bredbånd og mobiltjenester utgjør en stadig større del av samlet omsetning. Fast bredbånd øker med om lag 242 millioner kroner, mens mobiltjenester øker med om lag 126 millioner.

Telenor står for mer enn halvparten av samlet omsetning for telefoni og bredbånd. Telenors andel var 51,3 prosent i første halvår 2018. Det er noe mindre enn i samme periode i 2016 og 2017. Telia er nest største tilbyder, mens Altibox-tilbyderne samlet kommer på tredjeplass. Til sammen har Telenor, Telia og Altibox-tilbyderne en andel på nærmere 81 prosent av samlet omsetning for telefoni og bredbånd i første halvår 2018.

Telenor var største tilbyder av fast bredbånd med 39,0 prosent av alle abonnement ved utgangen av første halvår 2018, men har hatt en nedgang på 1,4 prosentpoeng i løpet av det siste året. Altibox-tilbyderne var nest største tilbyder av fast bredbånd med en samlet markedsandel på 22,5 prosent. Det er en økning fra 20,9 prosent. Get1 var tredje største tilbyder med en markedsandel på 16,9 prosent ved utgangen av første halvår 2018. Det er en økning på 0,1 prosentpoeng siden første halvår 2017.

Telenors markedsandel for abonnement for mobiltelefoni og mobilt bredbånd samlet var 48,6 prosent ved utgangen av første halvår 2018 og har sunket med 0,2 prosentpoeng det siste året. Også Telias2 markedsandel gikk ned, fra 38,5 til 37,2 prosent. Ice økte derimot markedsandelen i samme periode fra 6,4 til 8,3 prosent.

Telenor og Get var de største tilbyderne av TV-abonnement, med markedsandeler på henholdsvis 43,4 og 19,0 prosent ved utgangen av første halvår 2018. Altibox-tilbyderne var tredje største tilbyder av TV-abonnement med en markedsandel på 16,5 prosent.

Fasttelefoni

Nedgangen for fasttelefoni fortsetter i omtrent samme takt som tidligere. Ved utgangen av første halvår 2018 var det om lag 621 000 abonnement for fasttelefoni. Det er en nedgang på 124 000 sammenlignet med samme tidspunkt i 2017. 

Overføring av TV-tjenester

De siste årene har det vært en økning i antall abonnement for overføring av TV-tjenester. Økningen har likevel vært avtagende, og fra utgangen av første halvår 2017 til samme tidspunkt i 2018 viser tallene en liten nedgang. Det er nå i overkant av 2,2 millioner TV-abonnement i Norge.

Det er fremdeles kabel-TV som utgjør den største kategorien, men antall kabel-TV-abonnement går ned samtidig som abonnement basert på fibernett øker betydelig. Det var 691 000 TV-abonnement basert på fibernett ved utgangen av første halvår 2018. Det utgjør en knapp tredel av totalt antall TV-abonnement. Omsetningen for overføring av TV-tjenester var bortimot 4,8 milliarder kroner i første halvår 2018. Det er 104 millioner mer enn i samme periode i 2017.

 

1 Get inkluderer TDC og Homebase
2 Telia inkluderer Phonero