Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Felles Nkom- og NVE-tilsyn hos Telenor på Nordvestlandet
Sist oppdatert

Felles Nkom- og NVE-tilsyn hos Telenor på Nordvestlandet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomførte høsten 2016 tilsyn hos Telenor, sammen med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Tema var kraft og reservestrøm til selskapets infrastruktur og systemer. Ingen avvik ble avdekket, men Nkom har kommet med flere anbefalinger for ytterligere å styrke beredskapen.

Den gjensidige avhengigheten mellom kraft og elektroniske kommunikasjonstjenester blir stadig sterkere på alle nivåer i samfunnet. Strøm må til for å forsyne blant annet mobilnett med energi, og mobiltjenester brukes for å styre kraftproduksjon. Flere hendelser de siste årene har understreket betydningen av denne gjensidige avhengigheten.

NVEs tilsyn i oktober 2016 ble gjennomført hos kraftselskapet Mørenett, som leverer energi til Telenor i Ålesund. Hensikten var å finne ut om Mørenett oppfyller kravene i beredskapsforskriften og energilovforskriften, og tilsynet konsentrerte seg om utvalgte deler av selskapets anlegg.

NVE undersøkte blant annet om Mørenett hadde nødvendig og tilstrekkelig tilgang til personell, kompetanse og materiell for å vurdere og håndtere vedlikehold, beredskap og behov for modernisering på forsyningen til Telenors anlegg. NVEs tilsynsrapporter publiseres her.

Oppfølging etter utfall

Nkoms del av tilsynet er en del av myndighetens oppfølging etter utfall av ekomtjenester knyttet til problemer med strømforsyning de siste årene.

Flere hendelser har vært forårsaket av strømbortfall. Dette var blant annet tilfelle ved feil i reservestrømsanlegget til Telenor i Ålesund i mars 2014. Utfallet førte til store konsekvenser for Telenor og Telia. Broadnet, Norkring og TDC ble også berørt, og konsekvensene for dagligliv og virke på Nordvestlandet ble både tydelige og førte til en etterfølgende debatt om avhengigheten av elektronisk kommunikasjon.

Konkret hadde Telenor utfall på 162 basestasjoner for mobiltelefoni, og 7000 bredbåndskunder og 5000 fasttelefonikunder ble også rammet i Ålesund-området den aktuelle formiddagen. Som følge av feilen hadde også Telia utfall på alle basestasjoner i Møre og Romsdal, i tillegg til store områder i Sogn og Fjordane og Hordaland.

Nkoms stedlige tilsyn i oktober 2016 ble gjennomført over tre dager i Ålesundområdet, etterfulgt av intervjuer av nøkkelpersonell på Fornebu.

Nkom avdekket ingen avvik under tilsynet, men har kommet med flere anbefalinger som vil kunne gi bedre beredskap og sikkerhet knyttet til kraft og reservestrøm.

Nkom anbefaler blant annet:

  • Utvidet kontroll av dieselkvalitet
  • Planer og avtaler for prioritering av diesel til Telenors anlegg i krise- og beredskapssituasjoner
  • Videreutvikle tolkning av alarmbilde for å sikre bedre situasjonsforståelse
  • Bedre rutiner for å komme i kontakt med blant annet nettselskapene som forsyner Telenor med kraft
  • Gjennomgå egne beredskapsplaner