Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Felles Nkom-NSM-tilsyn hos Broadnet
Sist oppdatert

Felles Nkom-NSM-tilsyn hos Broadnet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) gjennomførte i 2016 felles stedlig tilsyn hos Broadnet. Avvik som ble identifisert, måtte rettes innen utgangen av året. Broadnet har meldt til Nkom av avvikene nå er lukket.

Tilsynet, som ble gjennomført i juni, omfattet stedlig tilsyn på to av Broadnets klasse A-objekter etter klassifiseringsforskriften, og intervju med ledelsen i Broadnet.

Klassifiseringsforskriften setter krav til sikring av nettutstyr i anlegg mot uønsket ytre fysisk påvirkning. Hensikten er at tilbyder skal kunne tilby elektronisk kommunikasjonsnett- og tjenester med nødvendig sikkerhet for brukerne i fred, krise og krig. Tilbyder skal klassifisere alle anlegg ut fra hvor viktig eget nettutstyr i anlegget vurderes å være for offentlige elektroniske kommunikasjonstjenester. Anleggene skal klassifiseres i fire klasser, fra A til D. A er den høyest rangerte klassen og omfatter anlegg som er viktige for kommunikasjonstjenester på landsnivå eller større. Disse er underlagt krav i medhold av både sikkerhetsloven og objektsikkerhetsforskriften.

Nkom og NSM førte tilsyn etter bestemmelsene i sikkerhetsloven med tilhørende forskrifter, ekomloven, ekomforskriften og klassifiseringsforskriften. Nkom og NSM har utarbeidet en felles tilsynsrapport etter tilsynet.

Tilsynet avdekket avvik fra gjeldende bestemmelser innenfor ulike områder. I tillegg til pålegg om å rette disse avvikene, har Nkom og NSM kommet med anbefalinger for å bedre sikkerheten ved det konkrete objektet som ble kontrollert, og ved andre tilsvarende objekter.

Broadnet ble pålagt å gjennomføre nødvendige tiltak innen 31. desember 2016. Selskapet har nå meldt til Nkom at de avvikene som ble identifisert, er lukket.

Regler om taushetsplikt og informasjon som ikke skal deles i offentligheten, gjør at Nkom og NSM ikke kan gi detaljerte opplysninger om det gjennomførte tilsynet.