Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Første utlysning av WiFi4EU annullert
Sist oppdatert

Første utlysning av WiFi4EU annullert

Den første utlysningen av EUs støtteordning for offentlige WiFi-soner åpnet for søknader 15. mai. På grunn av tekniske feil stengte EU-kommisjonen søknadsportalen, og har nå annullert denne første utlysningen. Ny utlysning kommer til høsten.

Støtteordning for offentlige WiFi-soner som skal gi gratis internettilgang i europeiske kommuner, også kalt WiFi4EU skapte stor interesse og i løpet av to måneder meldte mer enn 18 000 europeiske kommuner sin interesse for ordningen. I Norge forvaltes ordningen av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

15. mai kl. 13.00 åpnet portalen for innsending av søknader etter førstemann til mølla-prinsippet, og i løpet av noen sekunder hadde mer enn 5000 kommuner trykket på søknadsknappen. Etter noen få timer var tallet oppe i 11 000. EU-kommisjonen valgte å stenge portalen fordi noen kommuner i god tro klarte å sende inn søknader før fristen, mens andre ble forhindret fra å sende inn søknader da portalen åpnet.

Dette betyr at de kommunene som sendte inn søknad, ikke vil få bevilgningsbevis i denne omgang. Bevilgningen fra den første runden vil bli lagt til neste utlysning.
Neste utlysning vil være høsten 2018, men eksakt dato er ikke bestemt. Portalen vil åpne igjen så snart de tekniske problemene er løst, og kommuner som allerede har registrert seg, trenger ikke registrere seg på nytt.

Kommuner eller sammenslutninger av kommuner har rett til å søke om finansiering. EU investerer 120 millioner fram til 2020 med mål om å finansiere utbygging av WiFi-soner i minst 6000-8000 europeiske kommuner. Norske kommuner vil kunne få tildelt minimum 75 bevilgingsbevis med verdi på 15.000 euro over de resterende fire utlysningene fram mot 2020.

Portalen gir også leverandører muligheten til å registrere og angi hvor de kan tilby sine tjenester slik at støttemottakerne kan konsultere denne listen for egne anskaffelsesformål.

Les nyhet fra EU-kommisjonen: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4158_en.htm