Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Europakommisjonen har fremlagt forslag til ny regulering av ekomsektoren
Sist oppdatert

Europakommisjonen har fremlagt forslag til ny regulering av ekomsektoren

Kommisjonen fremla 14. september 2016 forslag til nytt regelverk innenfor området for elektronisk kommunikasjon. Revisjonen av rammeverket er en del av prosessen for å oppnå Kommisjonens mål om ett digitalt indre marked i EU.

Forslaget består av ett nytt direktiv som skal slå sammen og oppdaterer ramme, - autorisasjons, tilgangs- og USO-direktivet. Dette er direktivene som danner basis for den norske ekomlovgivningen. Kommisjonen har også lagt frem et forslag om en ny BEREC-forordning som omformer BEREC til et byrå. I tillegg har de foreslått en forordning som skal bidra til å fremme internettilkobling i lokalsamfunn og på offentlige områder.

Informasjon om revisjonen og de konkrete forslagene er publisert på Kommisjonens hjemmeside, se pressemelding fra Kommisjonen.

Nkom gjør oppmerksom om at det er mulig å gi Kommisjonen direkte tilbakemelding til de ulike forslagene som nå er fremlagt via denne siden.

Nkom vil informere om at vi i samarbeid med Samferdselsdepartementet planlegger å gjennomføre et aktørmøte 31. oktober om Kommisjonens nye forslag. Møtet vil bli avholdt på Hotel Continental i Oslo, i tilknytning til pressekonferanse med fremleggelse av ekomstatistikken for første halvår 2016.

Det vil bli sendt ut mer informasjon og invitasjon til disse to arrangementene på et senere tidspunkt.