Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Endringer i Telenors leveringsplikt
Sist oppdatert

Endringer i Telenors leveringsplikt

Fra 1. januar 2016 har ikke lenger Telenor plikt til å tilby tilgang til telefonautomater, nummeropplysningstjenester og elektronisk telefonkatalog. Nkom har tilsyn med Telenors forpliktelser, som har utspring i en avtale fra 2004 mellom Samferdselsdepartementet og Telenor.

Samferdselsdepartementet inngikk i 2004 en avtale med Telenor med pålegg om å tilby ulike grunnleggende teletjenester. Avtalen inkluderte blant annet plikt til å tilby tilgang til telefonautomater, nummeropplysningstjenester og elektronisk telefonkatalog.

Samferdselsdepartementet mener det ikke lenger er behov for å pålegge Telenor plikt til å tilby telefonautomater, nummeropplysningstjenester og elektronisk telefonkatalog. Bakgrunnen for dette er at de fleste i dag har tilgang til mobiltelefoni, og behovet for tilgang til telefonautomater er derfor redusert. Nummeropplysningstjenester og elektronisk telefonkatalog tilbys av flere tilbydere i konkurranse. Det er derfor ikke lenger behov for å pålegge Telenor en særskilt plikt til å tilby disse tjenestene, fordi brukerne nå kan velge mellom flere kommersielt tilbudte nummeropplysningstjenester og elektronisk telefonkatalog.

Endringene som trådte i kraft ved nyttår omfatter ikke Telenors plikt til for eksempel å tilby tilgang til offentlig telefontjeneste (typisk fasttelefon på fast bopel eller næringsvirksomhet) eller ytelser til funksjonshemmede og sluttbrukere med spesielle behov (for eksempel teksttelefon).