Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Ekom: Stor forutsigbarhet i inntektene fra abonnement
Sist oppdatert

Ekom: Stor forutsigbarhet i inntektene fra abonnement

Norske mobilselskaper har i 2012 forsterket tendensen med å ta inn mer av inntektene sine fra det kundene betaler for selve abonnementet. Slike inntekter utgjør nå 41 prosent av det kundene betaler for å bruke mobilen. I kringkastingsmarkedet er omsetningen nesten doblet på fem år. Dette viser Post- og teletilsynets rapport «Det norske ekommarkedet 2012».

Post- og teletilsynet oppsummerte onsdag 15. mai utviklingen i det norske markedet for elektronisk kommunikasjon pr. utgangen av 2012. Tilsynet henter inn tall fra 169 tilbydere, fordelt på hovedkategoriene telefoni, bredbånd og kringkasting, og sammenlikner med tall fra tidligere år. 

For femte år på rad var det i 2012 nedgang i hvor mye norske abonnenter i sum snakket i telefonen (mobil-, fast- og bredbåndstelefoni til sammen). Samtidig var det ny rekord i hvor mye av taletrafikken som går i mobilnettet. Hele 73 prosent av denne trafikken kom fra mobilnettene.

Færre enn halvparten av norske husstander har nå fasttelefoni, selv om vi legger sammen både tradisjonell «fasttelefoni» og bredbåndstelefoni. 

Antall mobilabonnement står nesten stille i Norge. I 2012 ble det netto nytegnet relativt beskjedne 100.000 abonnement. Nesten halvparten av inntektene kommer fra abonnementsprisen, og disse øker med nesten to milliarder fra utgangen av 2011 til utgangen av 2012 – fra 4,3 til 6,4 milliarder kr. 

- Det er pakker som gjelder i mobilmarkedet nå, og derfor er det naturlig at vi ser en økende andel av omsetningen direkte fra selve abonnementsprisen, sier PT-direktør Torstein Olsen. 

Andelen omsetning som mobilselskapene henter fra abonnementene har da også økt mye på ett år: fra 28 til 41 prosent. Inntekter fra abonnementsavgift utgjør altså mer enn 6 av 16 milliarder kroner i omsetning fra mobiltelefoni. 

Mobildata

Mobildata stod i 2012 for 20 prosent av omsetningen for alle mobiltjenester totalt, og nesten seks av ti mobilkunder genererte datatrafikk. Andelen smarttelefoner er sterkt økende. Dette har sammenheng med overgang til fastprisabonnement, der svært mye er inkludert i prisen.

- Selv om datamengden vi henter via mobilen er sterkt økende, er det altså en ikke ubetydelig gruppe som slett ikke tar i bruk mobilen til de mest moderne tjenestene. Mange av disse har abonnementspakker med datatrafikk inkludert, og man kan lure på hvorfor de er helt passive, sier Torstein Olsen.

SMS som før

Antall sms i nettene er stabilt. Selv om tallene viser en økning på ni millioner fra 2011 til 2012, er dette en svak nedgang pr. abonnement. Hver abonnent sender i gjennomsnitt 101 meldinger hver måned, uansett abonnement.

Andelen datatrafikk som går over dedikerte abonnement for mobilt bredbånd, er synkende. Totalt var det en økning på 9, 3 millioner Gbyte i mobil datatrafikk, men det er relativt færre privatkunder som bruker egne abonnement for mobilt bredbånd til å laste og sende data.

- Her er det muligens nok en gang smarttelefonen som endrer folks brukermønstre. Funksjonen delt Internett blir antakelig brukt av flere enn tidligere, sier Olsen.

- Det er i tilfelle bra at folk utnytter den muligheten de har til å bruke mer data av sitt eget mobilabonnement, for det betaler de uansett for, sier Olsen.

TeliaSonera, Ice og Network Norway/Tele 2 har økt sine andeler av total datatrafikk over mobil. Telenors andel på i overkant av 47 prosent er uendret.

Ved utgangen av 2012 hadde kun ti prosent  tatt i bruk 4G-tjenester på mobilt bredbånd. I praksis var det ikke mobiltelefoner tilpasset 4G i markedet i 2012.

Høye marginer

Både norske abonnenter på reise i utlandet og turister i Norge, fortsetter å ringe og bruke mer data på reise. Det er særlig økning i databruken for begge grupper, men turister har også sendt en god del flere sms fra Norge enn tidligere. Det er høye marginer for selskapene når norske kunder bruker mobilen i utlandet: PTs tall viser en økning fra 63 til 68 prosent fra utgangen av 2011 til utgangen av 2012.

I kringkastingsmarkedet er det TV over fiber som øker mest. Antallet abonnement har passert det digitale bakkenettet, med en økning på 44.000 abonnement i 2012. Omsetningen i TV-markedet er sterkt økende, og er nesten doblet siden 2007.

Les rapporten «Det norske ekommarkedet 2012» her.
Se presentasjonen her