Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Einar Lunde medlem i regjeringens digitale sårbarhetsutvalg
Sist oppdatert

Einar Lunde medlem i regjeringens digitale sårbarhetsutvalg

Avdelingsdirektør Einar Lunde i Post- og teletilsynet er i dag oppnevnt som medlem i Det digitale sårbarhetsutvalget. Lunde har erfaring fra både ekom- og kraftsektoren og har tidligere også jobbet i E-tjenesten.

Regjeringen oppnevnte fredag 20. juni 2014 leder og medlemmer til utvalget. Utvalget skal ledes av professor Olav Lysne ved Universitet i Oslo.

Einar Lunde blir ett av åtte medlemmer i utvalget. Han leder avdeling Nett i Post- og teletilsynet (PT), og er blant annet ansvarlig for myndighetens arbeid med sikkerhet og beredskap i elektroniske kommunikasjonsnett.

Einar Lunde er 45 år gammel og kommer fra Mandal. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU.

Lunde har jobbet i PT i to perioder: som avdelingsdirektør fra 2012 og fortsatt, og tidligere som seksjonssjef med ansvar blant annet for tilsyn med utstyr i norske nett (2006 til 2008).

I perioden 2008 til 2012 var har sikkerhetssjef i Agder Energi.

Han har i en årrekke også arbeidet i E-tjenesten, og kjenner problemstillingene rundt digitale trusler og sårbarheter både fra næringslivet og myndighetenes side.

- Jeg er glad for at regjeringen ber PT delta i et så kompetansetungt utvalg for å vurdere de stadig viktigere sidene ved at elektronisk kommunikasjon er blitt selve grunnbjelken innenfor de fleste samfunnsområder, og sårbarhetene som følger med, sier PT-direktør Torstein Olsen.

- Einar Lunde vil med sin varierte bakgrunn, både fra teori og praksis, kunne bidra på flere områder innenfor et område som er svært mangeartet. Vi ser frem til å følge utvalgets arbeid og til å få et nytt strategidokument innen et så viktig område som samfunnssikkerhet i vår elektroniske tid.

Utdrag fra regjeringens mandat til utvalget, som skal levere sin rapport i september 2015:

  1. Utvalget skal beskrive de digitale sårbarheter som Norge står overfor i dag og i nærmeste fremtid. (…)
  2. Utvalget skal beskrive aktuelle problemstillinger knyttet til sikring av informasjon, derunder eventuell manglende kontroll i egen virksomhet med leverandører. Utvalget skal redegjøre for tiltak som bør settes i verk for å hindre at informasjon blir behandlet rettsstridig eller på annen måte blir kompromittert.
  3. Utvalget skal beskrive de sentrale folkerettslige rammer for grenseoverskridende informasjonsinnhenting. (…)
  4. Utvalget skal vurdere de digitale sikkerhetsutfordringene ved IKT-kriminalitet, spionasje, sabotasje og terror. (…)
  5. Utvalget skal foreta en prinsipiell vurdering av hvordan samfunnet bør forholde seg til håndtering av digital sårbarhet. (…)
  6. Utvalget skal beskrive hvordan relevante allierte og andre sammenlignbare land arbeider med å redusere denne sårbarheten, med særlig vekt på virkemidler som har overføringsverdi til norske forhold.
  7. På denne bakgrunn skal utvalget komme med forslag til tiltak som kan bidra til å redusere sårbarheten. De anbefalte tiltakene kan være av regulatorisk, strukturell, organisatorisk, teknologisk eller kompetansemessig karakter. (…)
  8. Utvalget skal utrede administrative, økonomiske og andre vesentlige konsekvenser av sine anbefalinger. Minst ett forslag skal baseres på uendret ressursbruk. (…)

Les mandatet her: