Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Bredbåndsdekning 2015: Stadig bedre tilbud av bredbånd med høye hastigheter
Sist oppdatert

Bredbåndsdekning 2015: Stadig bedre tilbud av bredbånd med høye hastigheter

Utbyggingen av bredbånd fortsetter med stor styrke. Det er særlig LTE-, VDSL- og fibernett som har opplevd sterk vekst i dekning i løpet av det siste året. Om lag 107 000 flere husstander har fått tilbud om bredbånd over fiber i løpet av det siste året.

De aller fleste husstander og virksomheter har fått et bedre bredbåndstilbud i løpet av de siste årene. Det viser en kartlegging som Nkom har fått gjennomført av konsulentselskapet Nexia. Selskapet har innhentet data om dekning for fast bredbånd fra 128 bredbåndstilbydere og dekningskart fra mobiloperatørene. Datainnsamlingen ble foretatt i juni 2015. Resultatene er sammenlignet med tilsvarende data for dekning fra tidligere år.

Det er bredbånd over kabel-TV-nett, fibernett og VDSL-nett som gir mulighet for høy hastighet. Fibernett dekker nå 41 prosent av husstandene. Det er en økning på 4 prosentpoeng siden juni 2014. Siden juni 2013 er økningen på hele 10 prosentpoeng. Det har også vært en betydelig utbygging av VDSL-nett som nå dekker 47 prosent av husstandene. Bredbånd over kabel-TV-nett dekker 50 prosent av husstandene. Dette utgjør en begrenset økning i dekningen. Rundt 80 prosent av økningen i dekning basert på fibernett har skjedd i områder som ikke har tilbud om bredbånd over kabel-TV-nett.

Det er imidlertid store forskjeller mellom tilgangen til høyhastighetsnett i tettbygde strøk og spredtbygde strøk. 94 prosent av husstandene i tettbygde strøk har tilbud om bredbånd over fibernett, kabel-TV-nett eller VDSL-nett. I spredtbygde strøk er det til sammenligning 32 prosent som har tilgang til høyhastighetsnett.

Det er svært få husstander som overhodet ikke har tilgang til bredbånd når vi ser fast bredbånd og bredbånd over mobilnett og satellitt under ett. Det er særlig utbyggingen av LTE som det siste året har bidratt til økning i den samlede dekningen. Dette fører også til at mange flere husstander har tilgang til flere alternative teknologier. 93 prosent av husstandene kan velge mellom tre eller flere bredbåndsteknologier dersom husstanden ikke krever mer enn 4 Mbit/s i nedstrøms hastighet.

Økt tilbud om LTE har ført til at 99 prosent av husstander kan velge mellom minst to teknologier på 10 Mbit/s nedstrøm og 0,8 Mbit/s oppstrøms hastighet. 23 prosent av husstandene kan velge mellom minst to aksessteknologier med hastigheter over 50/10 Mbit/s. Dette er en økning fra tidligere, som særlig skyldes tilbud om VDSL med denne hastigheten. 26 prosent av husstandene som ønsker hastigheter på 50/10 Mbit/s eller mer kan velge mellom minst 2 forskjellige tilbydere. 99,6 prosent av husstandene kan velge mellom to eller flere tilbydere for hastigheter på 4/0,5 Mbit/s eller mer. Dette er en økning på over to prosentpoeng fra året før.