Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Stadig sterkere vekst i fibermarkedet
Sist oppdatert

Stadig sterkere vekst i fibermarkedet

Ved utgangen av 2017 var antallet husstander og bedrifter som abonnerer på fiberbredbånd, steget til over 900.000. Det er en økning på mer enn 129 000 abonnement fra 2016, og er den høyeste årsveksten noensinne. Også investeringene i fibernett var rekordhøye i 2017. Dette viser helårsrapporten for det norske markedet for elektronisk kommunikasjon, som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) presenterte i dag, 23. mai.

Nkoms helårsrapport baserer seg på innrapporterte tall fra selskapene som tilbyr mobiltelefoni, bredbånd og andre elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge. Alle tallene og ytterligere detaljer publiseres på portalen www.ekomstatistikken.nkom.no

Et sammendrag er tilgjengelig her.

Omsetning og investeringer

Samlet omsetning for elektroniske kommunikasjonstjenester i 2017 var på 34,4 milliarder kroner. Det er en økning på om lag 173 millioner sammenlignet med 2016, og inkluderer telefoni, mobiltjenester, bredbånd, datakommunikasjonstjenester og overføringskapasitet.

Mobiltjenester utgjør fortsatt den største delen av omsetningen i det norske markedet. I 2017 var omsetningen bortimot 20,4 milliarder kroner, og dette er over 59 prosent av samlet omsetning. Fast bredbånd stod for nesten 28 prosent, og utgjorde nærmere 9,5 milliarder kroner i 2017. Fasttelefoni utgjør nå bare om lag 6 prosent av samlet omsetning, og dette inkluderer også bredbåndstelefoni.

De kommersielle aktørene i det norske markedet fortsetter å investere mye i nett og tjenester. I 2017 var investeringene på over 9,7 milliarder kroner. Det er om lag 522 millioner mindre enn i 2016, og nedgangen kan blant annet relateres til utflating og færre investeringer i 4G i mobilnettene, som over flere år har vært svært høye.

Tilbyderne har rapportert til Nkom at de har investert nærmere 4,6 milliarder kroner i fibernett i 2017. Det er om lag 589 millioner kroner mer enn i 2016.

Fast bredbånd

Ved inngangen til 2018 var det bortimot 2,16 millioner abonnement på fast bredbånd i Norge, når vi legger sammen privat- og bedriftsabonnement. Dette er nesten 50 000 flere abonnement enn ved forrige årsskifte.
Antall abonnement basert på xDSL gikk ned med mer enn 67 000. Det er større nedgang enn tidligere år. Tilbyderne har også rapportert nedgang på antall kabel-TV abonnement. Nedgangen var på nærmere 13 000 abonnement fra utgangen av 2016 til utgangen av 2017.

Antall fiberabonnement var nærmere 930 000 ved utgangen av 2017. Det er om lag 43 prosent av totalt antall abonnement for fast bredbånd, og er en økning på 5 prosentpoeng fra utgangen av 2016, da tallet var 38 prosent. Det er i privatmarkedet det er flest fiberabonnement; over 878 000 ved utgangen av 2017. Det er en økning på mer enn 124 000 abonnement på ett år. Økningen året før (2015 – 2016) var på omlag 107 000 privatabonnement.

Mobiltjenester

Totalt antall abonnement for mobiltelefoni og mobilt bredbånd var bortimot 6,13 millioner ved utgangen av 2017. Antall privatabonnement er stabilt og vokser ikke mye fra år til år, men mobilselskapene rapporterer om fortsatt betydelig overgang fra kontantkort til fakturerte abonnement. Kontantkort utgjør nå bare 15 prosent av abonnementsmassen. Antall abonnement for mobilt bredbånd gikk ned med nærmere 47 000 fra utgangen av 2016 til utgangen av 2017, og er nå på bortimot 402 000.

Det er fortsatt stor økning i datatrafikken, både for mobiltelefoni og mobilt bredbånd. Datatrafikken i 2017 var på bortimot 236 PB (milliarder MB). Det er om lag 79 PB, eller 50 prosent, mer enn i 2016. Nesten 79 prosent av datatrafikken kommer fra privatabonnement.

Fasttelefoni

Antall husstander som har fasttelefon fortsetter å synke. Det gjelder både bredbåndstelefoni og i enda større grad PSTN- og ISDN-abonnement. Antall abonnement var i overkant av 677 000 ved utgangen av 2017.

Overføring av TV-tjenester

Ved utgangen av 2017 var det om lag 2,22 millioner TV-abonnement. Det er en reduksjon på 11 500 abonnement sammenlignet med samme tidspunkt i 2016.
Antall abonnement både over kabel-TV, satellitt og bakkenett gikk ned. TV-abonnement over fiber, ofte som del av en pakke med flere tjenester, økte med over 82 000 fra utgangen av 2016 til utgangen av 2017, til mer enn 651 000 abonnement. Det er 29 prosent av totalt antall TV-abonnement.

Omsetningen for overføring av TV-tjenester var i 2017 på over 9,3 milliarder kroner. Det er en økning fra 2016 på mer enn 500 millioner kroner.

Markedsandeler

Telenor er fortsatt den største tilbyderen av flere tjenester i det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester, selv om selskapets markedsandel reduseres noe både i mobil- og bredbåndsmarkedet. Selskapet er regulert av Nkom og har en rekke forpliktelser, blant annet til å slippe til konkurrenter i sine nett, på bestemte betingelser.

Telenors markedsandel for abonnement for mobiltelefoni og mobilt bredbånd samlet gikk ned fra 49,6 prosent i 2016 til 48,7 prosent ved utgangen av 2017. Også Telias markedsandel gikk ned fra 35,1 til 33,7 prosent i samme periode. ICE økte markedsandelen fra 5,5 prosent av samtlige abonnement ved utgangen av 2016, til 7,7 prosent på samme tidspunkt i 2017. Også andre, mindre tilbydere hadde vekst i mobilmarkedet, og av disse fikk Fjordkraft og Komplett flest nye kunder.

Telenor var største tilbyder av fast bredbånd, med 39,8 prosent av totalt antall abonnement ved utgangen av 2017. Det er lavere markedsandel enn ved utgangen av 2016. Get var nest største tilbyder med en markedsandel på 16,8 prosent. Det er samme andel som i 2016. Viken Fiber har gått forbi NextGenTel og er nå tredje største tilbyder med en markedsandel på 6,4 prosent ved utgangen av 2017.

Telenor og Get var de største tilbyderne av TV-abonnement, med markedsandeler på henholdsvis 43,6 og 18,9 prosent ved utgangen av 2017. Begge hadde lavere markedsandel ved utgangen av 2017 enn året før. Riks-TV og Viken Fiber var henholdsvis tredje og fjerde største tilbyder.