Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Bredbåndsstøtteordningen godkjent av ESA
Sist oppdatert

Bredbåndsstøtteordningen godkjent av ESA

EFTAs overvåkingsorgan ESA godkjente onsdag 11. juni støtteordningen for bredbånd som Post- og teletilsynet (PT) er satt til å forvalte. Den norske støtteordningen er utformet i tråd med ESAs retningslinjer for statsstøtte til bredbåndsutbygging og godkjennes for fire år.

Bredbåndsstøtteordningen skal bidra til at alle brukere i Norge får tilgang til grunnleggende bredbånd av god kvalitet, og bidra til å øke tilbudet av høyhastighetsbredbånd i spredtbygde områder. Den offentlige støtten skal finansiere bredbåndsutbygging i områder hvor de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge bredbånd.

ESA-godkjenningen gjelder i fire år, til og med 2017. Den årlige rammen for offentlig støtte er satt til 500 millioner, og regjeringen bevilget for 2014 om lag 160 millioner til ordningen.  Rammen inkluderer også fylkeskommunale og kommunale midler. Totalt kan altså det offentlige gi støtte opp til 2 milliarder kroner i løpet av fire år.

PT er allerede godt i gang med å forvalte ordningen for 2014, og søknadsfristen gikk ut 6. juni. Det er innlevert totalt 190 søknader som først skal behandles i fylkeskommunene før overlevering til PT.