Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Bransjen og PT enige om ytterligere forkorting av porteringstiden
Sist oppdatert

Bransjen og PT enige om ytterligere forkorting av porteringstiden

Teleselskapene har igjen oppdatert bransjenormen om rutiner for nummerportabilitet. Endringene innebærer at porteringstiden forkortes med virkning fra 15. oktober 2013. Dette er en ytterligere forkorting i forhold til endringene som ble gjort tidligere i år. Endringene legger til rette for at kunder som ønsker å bytte teletilbyder, og samtidig beholde sitt telefonnummer, kan gjøre dette raskere enn i dag.

Regelverket for portering har vært en vesentlig bidragsyter til konkurransen i telefonimarkedene. I juli 2013 ble for eksempel 65 000 mobilnummer portert.

Tidsfristene for porteringer har vært de samme i over ti år, men endres altså i år gjennom to omganger med endringer i den felles bransjenormen. Temaet har vært grundig drøftet i Arbeidsgruppe Nummer, som har vært et felles forum for bransje og tilsyn i nummerrelaterte spørsmål i over 15 år.

Målet med de nye rutinene er å redusere tidsintervallene for portering, for dermed å oppfylle det regulatoriske kravet om portering innen én virkedag.

I den nye bransjenormen vil mottakende tilbyder kunne sette at avgivende tilbyder kun skal ha åtte timer tilgjengelig, inkludert to timer responstid, før porteringen skal være gjennomført. Tidligere tok en portering minst syv virkedager, inkludert inntil to virkedager som avgivende tilbyder hadde på å godkjenne porteringsbestillingen.

Fra 15. oktober 2013 kan en sluttbruker i de fleste tilfeller få tilgang til tjenestene hos ny tilbyder innen klokken 16.00 virkedagen etter at man har inngått avtale om nytt abonnement. 

Sluttbruker kan, i tråd med tidligere praksis, anmode om en annen porteringstid, for eksempel i situasjoner hvor forsendelsen av SIM-kort må skje per post eller sluttbruker ønsker et spesifikt tidspunkt for porteringen. Avgivende tilbyder kan også som tidligere akseptere at portering gjennomføres raskere enn beskrevet over (såkalt hurtigportering). 
PT-direktør Torstein Olsen er tilfreds med at bransjen og tilsynet igjen har kommet frem til gode løsninger.

- Jeg er glad for at bransjen, gjennom en konstruktiv dialog med tilsynet i Arbeidsgruppe Nummer, har kommet frem til gode løsninger som ytterligere senker barrieren for å skifte tilbyder og dermed øker konkurransen, sier han.

For ytterligere informasjon, se dokumentet "Orientering om endring i Administrative rutiner for NRDB" i høyre kolonne.