Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Bransjen og PT enige om kortere porteringstider
Sist oppdatert

Bransjen og PT enige om kortere porteringstider

Teleselskapene har oppdatert bransjenormen om rutiner for nummerportabilitet. Endringene innebærer at porteringstiden forkortes fra 1. mars 2013. Dette legger til rette for at kunder som ønsker å bytte teletilbyder, kan gjøre dette langt raskere enn i dag.

Regelverket for portering har vært en vesentlig bidragsyter til konkurransen i telefonimarkedene.
I juli 2012 ble for eksempel 55 800 mobilnummer portert. Antall mobilporteringer har vist en jevn økning siden ordningen ble innført 2001, og vil komme opp i totalt seks millioner innen utgangen av 2012.

Tidsfristene for porteringer har vært de samme i over ti år, men endres altså nå gjennom den felles bransjenormen. Temaet har vært grundig drøftet i Arbeidsgruppe Nummer, som har vært et felles forum for bransje og tilsyn i 15 år.

Målet med de nye rutinene er å redusere tidsintervallene for portering, for å være forberedt på det kommende regulatoriske kravet om portering innen én virkedag.

I dag har avgivende tilbyder sju virkedager på seg til å flytte nummer over til ny tilbyder, regnet fra porteringsbestillingen kommer inn. Dette inkluderer to virkedager responstid. I den nye bransjenormen vil avgivende tilbyder kun ha 16 virketimer tilgjengelig, og dette er inkludert fire virketimer responstid.

Endringen er første skritt på vei mot en ytterligere effektivisering av nummerporteringsordningen. Målet er at avgivende tilbyder kun skal ha åtte timer tilgjengelig, inkludert to timer responstid, før porteringen skal være gjennomført.

PT-direktør Torstein Olsen er tilfreds med at bransjen og tilsynet sammen har kommet frem til de nye rutinene.
- Dette er faktisk en historisk effektivisering for kundene, og jeg er glad for at bransjen allerede nå viser handlingsvilje til å komme fremtidige krav i møte, sier han.

For ytterligere informasjon, se Orientering om endring i administrative rutiner for nummerportabilitet.