Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter BEREC uttaler seg om ETNOs forslag til ITU/WCIT
Sist oppdatert

BEREC uttaler seg om ETNOs forslag til ITU/WCIT

Den internasjonale teleunionen (ITU) avholder i desember Verdenskonferansen for internasjonal telekommunikasjon (WCIT 2012), der Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynet representerer Norge. Forut for konferansen er det kommet flere forslag til oppdatering av Den internasjonale telereguleringen(ITR), og noen av dem vekker oppsikt.

BEREC1 har i dag offentliggjort en uttalelse om ETNOs2 forslag. BERECs uttalelse er basert på organisasjonens arbeid innen nettnøytralitet og samtrafikk på Internett.

ETNO foreslår at ITR-reguleringen skal henvise til takseringsprinsippet Sending Party Network Pays, samt at det skal arbeides for å innføre ende-til-ende tjenestekvalitet i tillegg til «best effort» Internett. BEREC mener i sin uttalelse at kommunikasjonstjenestene og takseringsmekanismene fortsatt bør overlates til kommersielle forhandlinger mellom partene, og at den raske utviklingen innen bransjen ikke bør bindes opp i internasjonale traktater som revideres hvert 25. år.

Om tjenestekvalitet

Selv om teknologien for differensierte trafikklasser har eksistert i lengre tid, er ikke slike mekanismer tatt i bruk for samtrafikk mellom de ulike nettverkene som utgjør Internett. Mye tyder på at dette ikke er verken kommersielt eller teknisk realistisk. Det er imidlertid viktig å merke seg at «best effort» slett ikke betyr dårlig ytelse. Praksis viser at i de fleste tilfeller blir kvaliteten god nok selv for sanntidstjenester som IP-telefoni.

De få eksemplene på tjenester med kvalitetsgarantier som finnes, er såkalte «spesialiserte tjenester» utenfor Internett, som for eksempel IPTV. Når det gjelder Internett derimot, er andre mekanismer tatt i bruk, som metningskontroll i endepunktene og økt bruk av peering og innholdsdistribusjonsnett (CDN). På denne måten opprettholdes en god opplevd kvalitet for brukerne.

Om taksering

I det tradisjonelle telenettet benyttes såkalt Calling Party Network Pays for taksering mellom tilbydere av telefontjenester. På grunn av termineringsmonopolet til tilbyderne, innebærer denne takseringsmetoden at termineringsprisene reguleres.

 For internettkommunikasjon derimot, benyttes peering og transitt mellom tilbydere. Dette omtales gjerne som Bill & Keep, hvor operatørene ikke får betalt for å terminere trafikk så lenge trafikken er noenlunde balansert, men må basere seg på abonnementsinntektene fra sluttbrukerne. Dersom man skulle gå bort fra denne takseringsmetoden og isteden ta i bruk Sending Party Network Pays, ville termineringsmonopolet som også eksisterer på Internett, kunne medføre at behov for regulering av termineringspriser oppstår.

Det er verdt å merke seg at forslaget fra ETNO ikke synes å ta hensyn til det faktum at det ikke er innholdsleverandøren selv som tar initiativet til å sende datatrafikken. Det er internettilbyderens egne kunder som ber om nedlasting av data fra innholdsleverandørene. Det er suksessen til innholdsleverandørene som har bidratt til behovet for økt tilknytningshastighet, noe som igjen har gitt internettilbyderne økte forretningsmuligheter.

Dagens modell for Internett har bidratt til høy grad av innovasjon, vekst i internettilknytning og utvikling av et stort utvalg av applikasjoner og innhold til nytte for brukerne. Undergraves denne modellen, vil samfunnsnytten ved Internett kunne trues

1 Body of European Regulators for Electronic Communications
2 European Telecommunications Network Operators' Association