Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter BEREC publiserer europeiske retningslinjer for nettnøytralitet
Sist oppdatert

BEREC publiserer europeiske retningslinjer for nettnøytralitet

I dag, 30. august 2016, publiserer BEREC europeiske retningslinjer for de nasjonale regulatørenes håndheving av de nye nettnøytralitetsreglene. Forordningen om Ett Europeisk Ekommarked (Telecoms Single Market) har gitt BEREC mandat til å utvikle retningslinjene, som gir føringer for hvordan de nasjonale regulatørene kan anvende reglene ved behandling av konkrete saker.

Etter dialogmøter med ulike europeiske bransjeorganisasjoner i desember 2015, samt en workshop med deltakelse av eksterne juridiske og tekniske eksperter i februar 2016, sendte BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) et utkast til retningslinjer på offentlig høring, med frist 18. juli 2016. I løpet av høringen ble det mottatt 481 547 svar fra ulike aktørkategorier: internettilbydere, innholdsleverandører, uavhengige eksperter, representanter for forbrukere og sivilsamfunnet, samt andre interessenter.

BEREC Office i Riga har prosessert bidragene som ble mottatt, og BEREC har gjennomført en grundig vurdering av bidragene og har oppdatert omtrent en firedel av paragrafene i retningslinjene basert på innspillene.

Retningslinjene publiseres sammen med en tilhørende høringsrapport som oppsummerer de innkomne synspunktene fra ulike de aktørene, samt hvordan disse er tatt i betraktning. På grunn av det store antallet innspill, fokuserer rapporten på hovedtemaene og kommentarene som ble gitt til disse. Alle ikke-konfidensielle bidrag vil bli publisert innen 30. september.
Ved ferdigstillelsen av retningslinjene har BEREC tatt i betraktning de mange innspillene som ofte argumenterte i motsatte retninger. For enkelte tema mente noen aktører at BEREC burde etablere strengere retningslinjer, mens andre aktører ønsket at BEREC skulle være mindre streng, avhengig av de ulike aktørenes ståsted. BEREC anser dette som et signal om at BERECs utkast til retningslinjer utgjorde en balansert fortolkning av Forordningen.

Blant paragrafene som BEREC har oppdatert, er noen av paragrafene presisert i de tilfellene hvor høringen avdekket misforståelser og potensiell uklarhet i formuleringene. Videre har BEREC lagt til ytterligere eksempler hvor det har vært formålstjenlig, samt justert teksten mer i overenstemmelse med formuleringene i Forordningen.

Ved vedtaket av de endelige retningslinjene har BEREC etablert et grunnlag for en harmonisert regulering av nettnøytraliteten i Europa. I tiden fremover vil BEREC også stimulere til erfaringsutveksling mellom regulatørene ved håndheving av Forordningen i de ulike nasjonale markedene.

Presentasjon av de vedtatte retningslinjene for nettnøytralitet finner sted i dag klokken 14:30 og vil overføres på direkten over Internett fra BERECs websted (www.berec.europa.eu). Spørsmål kan stilles til BEREC Chair Wilhelm Eschweiler, BEREC Vice-Chair Sébastien Soriano og Net Neutrality Expert Working Group Co-Chair Frode Sørensen, via Twitter med emneknagg #BERECpublic eller epost til press@berec.europa.eu.