Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Bedre forbrukervern på nettet fra 1. juli
Sist oppdatert

Bedre forbrukervern på nettet fra 1. juli

Den reviderte ekomloven strammer til reglene for bruk av informasjonskapsler (cookies). Fra 1. juli 2013 må alle som er ansvarlige for en nettside og bruker cookies, innhente brukernes samtykke. Post- og teletilsynet fører tilsyn etter ekomloven og orienterer her om endringen.

Den reviderte loven trer i kraft 1. juli 2013. Lov om elektronisk kommunikasjon har fått en ny bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr - den såkalte «cookieparagrafen» i § 2-7 b. Bestemmelsen er en lovfesting av det som tidligere var regulert i ekomforskriften § 7-3, - men i noe utvidet og endret form.

Hensynet bak den nye bestemmelsen er å styrke brukernes personvern. Bestemmelsen retter seg i hovedsak mot personvernkrenkende teknikker som spionprogram og liknende, og er ikke ment å innebære noe hinder mot å benytte lovlige teknikker.

Krav til samtykke og informasjon

Forutsetningen for bruk av informasjonskapsler er at sluttbruker har samtykket til bruken. Dette forutsetter igjen at det finnes klar og tydelig informasjon tilgjengelig på det aktuelle nettstedet om hvilke informasjonskapsler som benyttes, hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen og hvem som behandler opplysningene.

Forutsatt at informasjonskravet er oppfylt, er en innstilling i nettleseren tilstrekkelig. Innstillingen må være slik at den uttrykker aksept for bruk av informasjonskapsler, og er da å anse som samtykke. Dette gjelder også der nettleseren allerede er forhåndsinnstilt for aksept. Den som besøker nettstedet trenger altså ikke å gjøre noe aktivt for å godta bruk av informasjonskapsler, så lenge det finnes informasjon om bruk og behandling av disse på nettstedet han besøker.

Bedre vern

Den nye bestemmelsen gir brukeren bedre rettigheter enn tidligere. Vernet gjelder både når man bruker datamaskin, nettbrett og mobiltelefon. Dette vil si at brukeren skal vite om, og gi tillatelse til, alt som blir installert. Det er den som er ansvarlig for nettstedet som skal gi denne informasjonen, på en tydelig og enkel måte.

Samtykke til bruk av informasjonskapsler kan skje ved forhåndsinnstilling i nettleseren, og de fleste trenger derfor ikke gjøre noe aktivt for å godta informasjonskapsler. Opplevelsen av surfing på nettsider vil derfor være tilnærmet slik den var før den nye bestemmelsen trådte i kraft.

Fra 1. juli er altså alle eiere av nettsider pålagt å informere klart og tydelig om de bruker informasjonskapsler, og hvilke formål de bruker dem til.

Les mer her.