Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Bedre bevissthet om datasikkerhet
Sist oppdatert

Bedre bevissthet om datasikkerhet

En undersøkelse blant bedrifter på Sørlandet viser at bevissthetsnivået om data- og informasjonssikkerheten har økt siden i fjor.

Undersøkelsen er gjennomført i forbindelse med at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) markerer Nasjonal sikkerhetsdag tirsdag 10. oktober i Lillesand.

Til tross for stramme tider med nedbemannings- og innsparingstiltak har virksomheter på Sørlandet økt sitt fokus på opplæring og opplysningsarbeid om data- og informasjonssikkerhet

Fjernsletting og sikkerhetskode

Nesten 90 prosent svarer at de er godt eller svært godt fornøyd med hvordan sikkerheten blir ivaretatt i deres organisasjon. Mange av virksomhetene har rutiner og retningslinjer for viktige sikkerhetstiltak på plass.

Samtidig avdekker undersøkelsen at færre benytter seg av enkle sikkerhetstiltak som fjernsletting og sikkerhetskode på mobiletelefon og nettbrett.

- Sikkerhetskode på mobiltelefonen er et enkelt, men veldig effektivt sikkerhetstiltak. Jeg er overrasket over at både mulighet for fjernsletting og krav til sikkerhetskode scorer så lavt i årets undersøkelse, sier Elisabeth Aarsæther, påtroppende direktør i Nkom.

Skytjenester øker

Over 85 prosent av bedriftene svarer at de har tatt i bruk nettskybaserte løsninger. Samtidig svarer flere at de føler at sikkerheten er bedre ivaretatt etter at de tok slike løsninger i bruk, og at de er tryggere på lagring utenfor Norge.

- Vi forventet en økning i bruk av skytjenester og de siste årene har endringene skjedd i et formidabelt tempo, sier Aarsæther.

- På to år har bruken økt med over 30 prosent, og heldigvis ser vi at det har vært tilsvarende økning i gjennomføring av ROS-analyse for lagring og tjenesteleveranse utenfor Norge.

Tar ansvaret selv

Til tross for økt tjenesteutsetting til skyen, er det fortsatt svært mange organisasjoner som organiserer IT-driften selv.

56,5 prosent svarer at de har organisert all data- og informasjonssikkerhet internt. Det er en økning på nesten 13 prosent fra i fjor.

Over 40 prosent svarer at de organiserer data- og informasjonssikkerheten delvis internt og delvis hos ekstern leverandør/partner.

Personvern

EUs nye personverndirektiv, GDPR, blir norsk lov i 2018. Det får innvirkning for mange virksomheter.

På Sørlandet ser det ut til at virksomhetene er i rute, og nesten 70 prosent svarer at de har påbegynt arbeidet med implementeringen av det nye direktivet.

Fortsatt behov for bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid

Digitalisering og endringer i trusselbildet gjør behovet for forebyggende sikkerhetsarbeid særdeles viktig i årene som kommer.

NSM og Nkom har blant annet global infrastruktur, helhetlig IKT-risikobilde og fremtidens nødkommunikasjon på agendaen under sikkerhetsdagen i Lillesand. Arrangementet samler full storsal hos Nkom.

Nkom og NSM gir bedrifter og organisasjoner tre enkle råd:

  • Gjør en reell verdivurdering av informasjonen virksomheten forvalter
  • Gjennomfør en risiko- og sårbarhetsanalyse
  • Lag en tiltaksplan og gjennomfør tiltakene

Se nettvett.no for flere råd for enkeltbrukere, små og mellomstore bedrifter.