Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Auksjonsregler og registrering til 900 MHz-auksjonen
Sist oppdatert

Auksjonsregler og registrering til 900 MHz-auksjonen

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) publiserer endelige auksjonsregler for 900 MHz-auksjonen. Samtidig åpner Nkom for registrering til auksjonen. Frist for registrering er torsdag 20. april 2017 kl. 12:00. Startdatoen for auksjonen er planlagt til tirsdag 23. mai 2017.

Auksjonsregler

Nkom gjennomførte i 2016 høring av forslag til regler for 900 MHz-auksjonen. Nkom har nå behandlet innspillene og fastsatt reglementet. På bakgrunn av høringsinnspillene har Nkom utarbeidet et oppsummeringsdokument der vi kommenterer innspillene. Endringer i auksjonsregler og konklusjoner fremgår av dette dokumentet.

De endelige auksjonsreglene er tilgjengelige på auksjonssiden.

Nkom vil gjøre spesielt oppmerksom på enkelte endringer i auksjonsreglene:

Bankgarantiens størrelse

Nkom har endret reglene om bankgarantiens størrelse. I forslaget til regler som var på høring var bankgarantikravet satt til 420 millioner kroner. Endringen innebærer at bankgarantien størrelse skal tilsvare summen av minsteprisen (140 millioner kroner per frekvensblokk) for antall blokker den enkelte budgiver ønsker å by på, og kan by på i henhold til frekvenstaket på 2 x 15 MHz. Endringene er tatt inn for å ta hensyn til at bankgarantien ikke skal være uforholdsmessig høy for budgivere som kun skal by på én eller to frekvensblokker.

Overgangsperiode

Dersom eksisterende innehavere mister en frekvensblokk og må «flytte ut» av frekvensbåndet, har Nkom kommet til at det vil gjelde en overgangsperiode. En slik overgangsperiode gir aktører tid til å avvikle bruken og kompensere for reduksjon i frekvensbeholdning. Dersom en aktør mister en frekvensblokk vil aktøren bli gitt en periode frem til 1. juli 2019 for å avvikle bruken av frekvensene.

Registrering

Nkom åpner for registrering til auksjonen. Fremgangsmåten for registrering er beskrevet i auksjonsreglene. Registreringsskjema og bankgarantiskjema som skal benyttes er tilgjengelig på auksjonssiden. Siste frist for registrering er torsdag 20. april 2017, kl. 12:00.

Mer informasjon om auksjonen er tilgjengelig på auksjonssiden.