Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Auksjon av frekvensressurser – høring av endrede overordnede regler
Sist oppdatert

Auksjon av frekvensressurser – høring av endrede overordnede regler

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) foreslår endringer i overordnede regler for tildeling av frekvensbånd som brukes til radiolinje.

Nkom forbereder auksjon av en rekke frekvensbånd som brukes til radiolinje. I den forbindelse har Nkom utarbeidet både overordnet regulering og detaljerte auksjonsregler. 

- De overordnede reglene for auksjonen ble fastsatt av Nkom 8. mai 2018. Blant annet ble det bestemt et frekvenstak på 2/3 av den totale spektrumsmengden som skal auksjoneres, sier avdelingsdirektør i Nkom, John-Eivind Velure. 

Samferdselsdepartementet (SD) har på anmodning fra Telia Norge AS og ICE Communication AS bedt Nkom om å revurdere vilkårene for tildelingen primært med utgangspunkt i frekvenstaket. 

Nkom har utarbeidet forslag til endringer i de overordnede reglene og SD har sluttet seg til Nkoms nye forslag og bedt om at Nkom gjennomfører høring av disse. Samtidig åpner Nkom for nye høringsinnspill til forslag til auksjonsregler. Frist for høringsinnspill på både forslag til endringer i overordnet regulering og detaljerte auksjonsregler er 24. mai 2019.


Kort om endringsforslagene

Endringsforslagene som nå er på høring:

  • Seks blokker à 2x56 MHz og én blokk à 2x28 MHz i 32 GHz-båndet inkluderes i auksjonen
  • I 32 GHz-båndet settes minsteprisen for én 2x56 MHz-blokk til NOK 197 000, mens minsteprisen for 2x28 MHz-blokken settes til NOK 76 000. I øvrige bånd er det foretatt mindre nedjusteringer av minsteprisene som følge av at auksjonen ikke kunne gjennomføres i 2018 som opprinnelig planlagt 
  • Det settes et samlet/globalt1 frekvenstak på 2897 MHz (det vil si 40 prosent av den totale mengden frekvensressurser som er avsatt til kommersielle spektrumstillatelser i auksjonsbåndene)
  • Det settes et særskilt frekvenstak for lave bånd2  på 722 MHz (det vil si 40 prosent av den totale mengden frekvensressurser som er avsatt til kommersielle spektrumstillatelser i de lave båndene)
  • Fire blokker à 2x40 MHz i høy 6 GHz-båndet avsettes til sendertillatelser
  • For tillatelser med utløp 31. desember 2019 eller tidligere, fastsettes det en overgangsordning med varighet frem til og med 31. desember 2020

Ytterligere informasjon om endringsforslagene fremgår av Nkoms høringsnotat.

Forslag til auksjonsregler – ny høringsrunde

- Fordi Nkom nå fremlegger endringsforslag til overordnede regler, får aktørene en ny mulighet til å kommentere på Nkoms forslag til auksjonsregler, sier Velure. 

Flere aktører ga uttrykk for at det var utfordrende å kommentere auksjonsreglene før SD hadde tatt stilling til justering av frekvenstaket. Nkom har derfor oppdatert auksjonsreglene slik at de er i tråd med det som nå foreslås i de overordnede reglene for auksjonen. Disse er markert med «sporendring» i dokumentet Utkast til auksjonsregler

Høringsinnspill sendes på e-post til fastetjenesterauksjon@nkom.no med kopi til kgu@nkom.no innen høringsfristen 24. mai 2019.

Høringssvar 

 

1) Det samlede/globale frekvenstaket beregnes ut fra den totale mengden frekvensressurser som er avsatt til kommersielle spektrumstillatelser i frekvensbåndene høy 6 GHz, 8 GHz, lav 10 GHz, høy 10 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 28 GHz, 32 GHz og 38 GHz. Dette innebærer at aktørenes eksisterende beholdning vil omfattes av frekvenstaket.
2) Frekvensbåndene høy 6 GHz, 8 GHz, lav 10 GHz, høy 10 GHz og 13 GHz.