Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Arealdekningen for 4G nærmer seg 90 prosent
Sist oppdatert

Arealdekningen for 4G nærmer seg 90 prosent

Nkom har beregnet arealdekningen for 4G til om lag 87 prosent per utgangen av første halvår 2016. På samme tidspunkt i 2015 var arealdekningen mindre enn 50 prosent. Samtidig har nå nesten hele befolkningen dekning for 4G på sin bostedsadresse. Det er en økning på mer enn 4 prosentpoeng sammenlignet med samme tidspunkt i 2015.

Dette er ett av flere resultater som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) presenterer i rapporten «Bredbånd i Norge 2016». Rapporten beskriver utviklingen av fast og mobilt bredbånd i Norge de siste årene. Både tilgangen til bredbånd og anvendelsen av bredbånd er omtalt.

Tilgang til mobildata

De tre operatørene av mobilnett - Telenor, Telia og ICE Norge - inngikk i høst en avtale om harmoniserte kart for mobildekning. 4G-dekningen utendørs beregnes på grunnlag av en forutsetning om effekt på -110 dBm. Basert på dette har Nkom beregnet befolknings- og arealdekningen til henholdsvis 99,5 og 86,6 prosent per utgangen av første halvår 2016. Nkom har tidligere beregnet befolknings- og arealdekningen på grunnlag av en forutsetning om -114 dBm. Basert på en slik forutsetning blir befolknings- og arealdekningen henholdsvis 99,7 og 91,2 prosent per utgangen av første halvår 2016, mens dekningen på samme tidspunkt i 2015 var henholdsvis 95,2 og 49,1 prosent. Den store økningen i arealdekning skyldes dels at nettoperatørene har investert betydelig i utbygging av 4G, men også at ICE Norge har oppgradert sitt nett til 4G.

Per utgangen av første halvår 2015 var det relativt store forskjeller i arealdekningen mellom fylkene. På samme tidspunkt i 2016 er forskjellene redusert i betydelig grad. Det er Sogn- og Fjordane, Troms og Møre- og Romsdal som har lavest arealdekning med henholdsvis 70,5, 74,8 og 75,7 prosent.

Tilgang til fast bredbånd

Per utgangen av første halvår 2016 hadde over 85 prosent av husstandene mulighet for tilgang til bredbånd basert på VDSL, kabel-TV eller fiber, mens det var 73 prosent av disse som faktisk hadde abonnement på denne typen fast bredbånd. Dette er bredbånd som kan gi hastigheter på 30 Mbit/s eller mer. De siste årene er det en økende andel av husstandene som har mulighet for denne type bredbånd, og det er en økende andel av disse som faktisk har slikt abonnement.

Tilgangen til bredbånd basert på fiber og anvendelsen av fiberbredbånd har økt betydelig det siste året. Per utgangen av første halvår 2016 hadde om lag 46 prosent av husstandene mulighet for tilgang til fiber. På samme tidspunkt i 2015 var denne andelen på 39 prosent. Det utgjør en økning på om lag 136 000 husstander. Samtidig har andelen som faktisk benytter seg av fiberbredbånd, også økt betydelig. Per utgangen av første halvår 2016 var denne andelen på 64 prosent. Det er en økning fra 62 prosent ett år tidligere.

Bredbåndshastigheter

Ved utgangen av første halvår 2016 var det 17 prosent av antall private bredbåndsabonnement som hadde en markedsført hastighet lavere enn 10 Mbit/s nedstrøms. Denne andelen er gått betydelig ned. Samtidig er andelen som har en markedsført hastighet på 100 Mbit/s eller mer nedstrøms, økt fra om lag 8 prosent ved utgangen av første halvår 2015 til over 10 prosent på samme tidspunkt i 2016.

Bredbåndskundene kan måle den faktiske kapasiteten på sitt bredbånd på Nettfart.no. I september 2016 var gjennomsnittet av målte hastigheter på over 45 Mbit/s nedstrøms for kabelbasert bredbånd samlet. Ett år tidligere lå dette gjennomsnittet på om lag 32 Mbit/s. Også for mobildata har det vært en økning. Her var gjennomsnittlig målt hastighet på nærmere 16 Mbit/s nedstrøms i september 2016. Ett år tidligere var dette gjennomsnittet på om lag 14 Mbit/s.