Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Aktørforum esignatur
Sist oppdatert

Aktørforum esignatur

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) arrangerer Aktørforum esignatur i Oslo 23.november 2016. Hovedtema er Europaparlaments- og Rådsforordning nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (eIDAS).

Til Aktørforum esignatur har Nkom invitert sertifikatutstederne som er underlagt tilsyn etter esignaturloven og tilbydere som vil kunne omfattes av ny lov om elektroniske tillitstjenester, så som Buypass, Commfides, Digipost, Statoil, Nordea, SpareBank1, Bankenes standardiseringskontor, Signicat, Maestro, Signere. I tillegg deltar ulike myndighetsorganer, så som Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Justisdepartementet (JD) og Politidirektoratet.

Sentralt tema for dette forumet er Nærings- og fiskeridepartementets forslag til ny lov om elektroniske tillitstjenester hvor eIDAS-forordningen inntas i norsk rett. I forumet vil deltakerne få status på arbeidet med ny norsk lov og andre bestemmelser i henhold til forordningen. I tillegg vil forordningens krav om tillitstjenestetilbydernes rapporteringsplikt av sikkerhetshendelser diskuteres.

Forordningen fører til endringer

Forordningen ble vedtatt 23. juli 2014, og innebærer endringer i Nkoms tilsynsoppgaver, både når det gjelder virksomheter underlagt tilsyn, og på hvilken måte tilsynet gjennomføres. Den innebærer også endringer for alle de registrerte sertifikatutstederne. I begynnelsen av 2015 var lov om elektroniske tillitstjenester på høring.